FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 852-908. ISBN 978-80-7598-306-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hlava XXX. Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení
Název anglicky Chapter XVIII. International Judicial Cooperation in Criminal Proceedings
Autoři FENYK, Jaroslav, Světlana KLOUČKOVÁ a Jan PROVAZNÍK.
Vydání 7. vyd. Praha, Trestní právo procesní, od s. 852-908, 57 s. 2019.
Nakladatel Wolters Kluwer
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7598-306-0
Klíčová slova česky mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních; mezinárodní justiční spolupráce mezi členskými státy EU, mezinárodní trestní tribunály a soudy
Klíčová slova anglicky International Judicial Cooperation in Criminal Matters; International Judicial Cooperation between EU Member States; International Criminal Tribunals and Courts
Změnil Změnil: JUDr. Jan Provazník, Ph.D., učo 325574. Změněno: 5. 6. 2019 14:44.
Anotace
Tato hlava poskytuje základní přehled různých forem mezinárodní (justiční) spolupráce v trestních věcech. Vysvětluje její kořeny a vývoj, zdůrazňujíc přitom zejména vývoj v rámci EU, vyjmenovává a popisuje nejdůležitější právní prameny mezinárodní justiční spolupráce, vysvětluje její základní formy (zejména "klasickou" extradici a předání na základě Evropského zatýkacího rozkazu, vzájemné uznávání rozhodnutí a tzv. právní pomoc v užším slova smyslu), její instituce a jejich role atd. Připojen je rovněž krátký exkurz do mezinárodní spolupráce s mezinárodními trestními tribunály a s Mezinárodním trestním soudem.
Anotace anglicky
This chapter provides an elementary overlook of various forms of international (judicial) cooperation in criminal matters. It explains its roots and development, emphasizing especially the development within EU, lists out and describes its most important legal documents, explains basic forms of international judicial cooperation in criminal matters (especially "classical" extradition and surrender based on European Arrest Warrant, mutual recognition of decisions and legal assistance in so called narrow sense), its institutions and their role etc. A short excursus into the international cooperation with international criminal tribunals and with International Criminal Court is also added.
VytisknoutZobrazeno: 13. 6. 2021 19:48