HLAVICA, Michal. Válečnický étos v metalové hudbě. In Metal, okultura, umění. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Válečnický étos v metalové hudbě
Název česky Válečnický étos v metalové hudbě
Název anglicky Warrior ethos in metal music
Autoři HLAVICA, Michal.
Vydání Metal, okultura, umění, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 60102 Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Homepage
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky metal, subkultura, predátorství, válečnictví, étos
Klíčová slova anglicky metal music, subculture, predatory, warrior, ethos
Změnil Změnil: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Změněno: 20. 1. 2020 17:43.
Anotace
Příspěvek se pokusil nastínit možný alternativní (interdisciplinární) pohled na některé dominantní projevy metalové subkultury prostřednictvím komparace s některými raně středověkými společnostmi (vikingové, Slované), tj. společnostmi na něž se některé metalové podžánry přímo odkazují. Prostřednictvím hledání paralel mezi těmito společnostmi a dnešní dobou se pokouší zodpovědět otázku, proč je jedním z výrazných projevů metalové subkultury válečnický étos, ať již v projevech hmotných (dresscode, vizuální styl), tak nehmotných (lyrika, folklór). Pokouší se také ilustrovat možný přínos interdisciplinárního, resp. kulturně antropologického bádání pro studium metalové subkultury a vice versa.
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 03:34