HLAVICA, Michal. Válečnický étos v metalové hudbě (Warrior ethos in metal music). In Metal, okultura, umění. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Válečnický étos v metalové hudbě
Name in Czech Válečnický étos v metalové hudbě
Name (in English) Warrior ethos in metal music
Authors HLAVICA, Michal.
Edition Metal, okultura, umění, 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60102 Archaeology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Homepage
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) metal, subkultura, predátorství, válečnictví, étos
Keywords in English metal music, subculture, predatory, warrior, ethos
Changed by Changed by: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Changed: 20. 1. 2020 17:43.
Abstract
Příspěvek se pokusil nastínit možný alternativní (interdisciplinární) pohled na některé dominantní projevy metalové subkultury prostřednictvím komparace s některými raně středověkými společnostmi (vikingové, Slované), tj. společnostmi na něž se některé metalové podžánry přímo odkazují. Prostřednictvím hledání paralel mezi těmito společnostmi a dnešní dobou se pokouší zodpovědět otázku, proč je jedním z výrazných projevů metalové subkultury válečnický étos, ať již v projevech hmotných (dresscode, vizuální styl), tak nehmotných (lyrika, folklór). Pokouší se také ilustrovat možný přínos interdisciplinárního, resp. kulturně antropologického bádání pro studium metalové subkultury a vice versa.
PrintDisplayed: 29. 6. 2022 03:25