LACKO, David. Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény (Why a fool remains a fool and other psychological phenomena). 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2019. 154 pp. ISBN 978-80-7623-005-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény
Name (in English) Why a fool remains a fool and other psychological phenomena
Authors LACKO, David (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 154 pp. 2019.
Publisher Akademické nakladatelství CERM
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50101 Psychology
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/19:00109877
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7623-005-7
Keywords (in Czech) psychologie; heuristiky; biasy
Keywords in English psychology; heuristics; biases
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D., učo 372092. Changed: 4/3/2020 17:14.
Abstract
Kniha se skládá ze třinácti tematických esejí z oblasti kognitivní a sociální psychologie i dalších příbuzných vědeckých disciplín. Vzhledem ke své populárně-naučné formě je publikace vhodná nejenom pro studenty a odborníky z oblasti psychologie, ale i pro širokou laickou veřejnost. Autor ve své práci představuje originální a zajímavé psychologické fenomény, které v mnoha ohledech reflektují aktuální celospolečenská témata, přičemž se opírá o početnou zásobu odborných publikací. Čtenář se v knize dočte o Forerově efektu, jenž vysvětluje lidskou tendenci věřit horoskopům, i o fenoménech snažících se pochopit válečná zvěrstva minulého století, jako byl např. holocaust. V dalších částech se čtenář dozví zajímavé informace o podstatě lidského altruismu, o kvantovém vědomí a duši i o tom, proč doopravdy nemá cenu hádat se s hlupákem. V neposlední řadě autor v knize vysvětluje, proč lidé podvádějí, proč se postupně v celospolečenských debatách radikalizují jejich názory, a nabízí řešení, jak tomuto trendu zabránit.
Abstract (in English)
The book you are holding contains thirteen thematic essays introducing intriguing topics of cognitive and social psychology and other related disciplines. Because of its popular-science form this publication is suitable not only for psychology students and experts, but also for the general public. In his work the author presents original and interesting psychological phenomena reflecting current society-wide topics in many aspects, while being based on an extensive range of specialist publications. The reader will learn about the Forer effect, which explains people’s tendency to believe in horoscopes, and about phenomena trying to understand war atrocities in the last century, such as the Holocaust. In following chapters, readers will find interesting information about for instance the human altruism, the quantum consciousness and the soul, and the reasons why there is really no point in arguing with a fool. Finally, the author explains why people cheat, why their opinions gradually become radicalized in society-wide debates, and also how this trend can be prevented. This publication titled “Why a fool remains a fool and other psychological phenomena” offers all the aforementioned topics and much more.
PrintDisplayed: 13/8/2020 03:15