POLEDNÍKOVÁ, Markéta. Cennosti v dialoge, dialog kak cennosť. In DOHNAL, Josef. Revitalizace hodnot: Umění a literatura IV. Brno: Tribun EU, 2019. s. 457-466, 10 s. ISBN 978-80-263-1476-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cennosti v dialoge, dialog kak cennosť
Název anglicky Values in the Dialogue, Dialogue as a Value
Autoři POLEDNÍKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Revitalizace hodnot: Umění a literatura IV, od s. 457-466, 10 s. 2019.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk ruština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor General literature studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-263-1476-9
Klíčová slova česky Solovjov; Tři rozhovory; dialog; žánr; Dostojevskij; všejednota
Klíčová slova anglicky Solovyov; The Three Conversations; dialogue; genre; Dostoevsky; all-unity
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Markéta Poledníková, učo 415780. Změněno: 14. 6. 2019 16:43.
Anotace
Cílem článku je představit hodnoty vyobrazené v dialogu a dialog jako hodnotu. Pro tento úkol si autorka vybírá dialogické dílo Tři rozhovory V. S. Solovjova, které analyzuje z pohledu obsahu i formy. Závěry první části jsou platné pouze pro vybrané dílo, protože se v této části autorka soustředí na jeho (ideový) obsah. Solovjov v rozhovorech upozorňuje, že rozlišovat mezi dobrem a zlem není jednoduché, a zároveň odhaluje několik druhů hodnot. V druhé části autorka článku zkoumá nejdůležitější rysy (ideálního) dialogu a ukazuje, že dialog dopomáhá tomu, aby si lidé navzájem lépe rozuměli ve smyslu rozumění informaci a také ve smyslu pochopení, soucítění. V ideálním dialogu mohou všichni zúčastnění říct svůj názor. Dialog dopomáhá ke shodě, při níž se neruší individuální názory, a tedy je realizací všejednoty.
Anotace anglicky
The aim of this article is to introduce values displayed in a dialogue as well asdialogue itself as a value. In order to complete this task, author is analyzingcontent and form of V. S. Solovyov’s workThe Three Conversations. First, authorfocuses on the ideological content, thus the results suggested in the first part arevalid only for the examined work. Solovyov points out inConversationsthat it isnot easy to distinguish between good and evil and simultaneously he identifiesseveral kinds of values. Second, author investigates the most important traitsof the (ideal) dialogue and she shows that dialog helps people to understandeach other in the sense of comprehending the information but also in the senseof accepting and empathizing. All participants can express their opinion inthe ideal dialogue. Dialogue guides to the agreement which does not eliminate individual point of views, therefore, dialogue is realization of the “all-unity”(vseedinstvo).
Návaznosti
MUNI/A/1078/2018, interní kód MUNázev: Výzkum slovanského areálu: generační proměny
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 16. 10. 2019 22:28