SOPOUŠEK, Jiří, Dáša DRENČAKOVÁ, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Crystallographic study of nanostructured thermoelectrics based on Ag-Cu-S ternary system. In EMN meeting Prague 10.-14.6.2019. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Crystallographic study of nanostructured thermoelectrics based on Ag-Cu-S ternary system
Název česky Krystalografická studie nanostrukturovaného termoelektrika na bázi ternární soustavy Ag-Cu-S
Autoři SOPOUŠEK, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Dáša DRENČAKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Pavel BROŽ (203 Česká republika, domácí) a Jiří BURŠÍK (203 Česká republika).
Vydání EMN meeting Prague 10.-14.6.2019, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW EMN meeting Prague 10.-14.6.2019
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00107462
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky termoelektrikum; nanočástice; stříbro; měd; síra
Klíčová slova anglicky thermoelectrics; nanoparticle; silver; copper; sulphur
Štítky Ag-Cu-S Thermoelctric Phase diagram
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Změněno: 7. 2. 2020 14:18.
Anotace
The nanostructured compounds based on AgCuS system are considered as low-cost candidates of thermoelectric materials with improved thermal stability. The AgCuS nano powder (NP) was prepared from silver nitrate, copper nitrate and sulfur powder in tetraethyleneglycol (TEG) solvent by reductive agent (NaBH4). The particle sizes of the AgCuS samples were characterized by dynamic light scattering (DLS) method. The average hydrodynamic sizes of the nanoparticle samples were between 200 and 800 nm. The samples were investigated also by scanning electron microscopy (SEM) and other methods. The Au, Ni and S contents were analyzed by inductively-coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-OES). The difference between the mass of the dry sample after purification and the weight sum of the analyzed species was presumed to be the mass of surface anchored organic matter. The compositions of the samples are given. The powder X-ray diffraction (XRD) was used for phase identification of samples. The coexisting phases identified in the nanostructured AgCuS powders in a state as prepared by synthesis are given. The phases that can be found in equilibrium bulk AgCuS phase diagram were accepted from literature. The disagreement between nanostructured and equilibrated samples can be find. The role of the particle size of the samples is discussed.
Anotace česky
Nanostrukturované sloučeniny založené na systému AgCuS jsou považovány za levné kandidáty termoelektrických materiálů se zlepšenou tepelnou stabilitou. Nano prášek AgCuS (NP) byl připraven z dusičnanu stříbrného, dusičnanu měďnatého a sirného prášku v rozpouštědle tetraethylenglykolu (TEG) redukčním činidlem (NaBH4). Velikost částic vzorků AgCuS byla charakterizována metodou dynamického rozptylu světla (DLS). Průměrné hydrodynamické velikosti vzorků nanočástic byly mezi 20 a 80 nm. Vzorky byly zkoumány také skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) a dalšími metodami. Obsahy Au, Cu a S byly analyzovány indukčně vázanou plazmovou atomovou emisní spektroskopií (ICP-OES). Rozdíl mezi hmotností suchého vzorku po přečištění a hmotnostním součtem analyzovaných druhů byl považován za hmotnost povrchově zakotvené organické hmoty. Složení vzorků je uvedeno v textu. Prášková rentgenová difrakce (XRD) byla použita pro fázovou identifikaci vzorků. Souběžné fáze identifikované v nanostrukturovaných AgCuS prášcích ve stavu připraveném syntézou jsou v textu. Fáze, které lze nalézt v rovnovážném objemovém AgCuS fázovém diagramu, byly převzaty z literatury. Nesoulad mezi nanostrukturovanými a vzorky v rovnovážném stavu lze nalézt. Je diskutována úloha velikosti částic vzorků.
Návaznosti
GA17-12844S, projekt VaVNázev: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 11:45