SOPOUŠEK, Jiří, Dáša DRENČAKOVÁ, Pavel BROŽ and Jiří BURŠÍK. Crystallographic study of nanostructured thermoelectrics based on Ag-Cu-S ternary system. In EMN meeting Prague 10.-14.6.2019. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Crystallographic study of nanostructured thermoelectrics based on Ag-Cu-S ternary system
Name in Czech Krystalografická studie nanostrukturovaného termoelektrika na bázi ternární soustavy Ag-Cu-S
Authors SOPOUŠEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Dáša DRENČAKOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Pavel BROŽ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří BURŠÍK (203 Czech Republic).
Edition EMN meeting Prague 10.-14.6.2019, 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW EMN meeting Prague 10.-14.6.2019
RIV identification code RIV/00216224:14310/19:00107462
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) termoelektrikum; nanočástice; stříbro; měd; síra
Keywords in English thermoelectrics; nanoparticle; silver; copper; sulphur
Tags Ag-Cu-S Thermoelctric Phase diagram
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Changed: 7. 2. 2020 14:18.
Abstract
The nanostructured compounds based on AgCuS system are considered as low-cost candidates of thermoelectric materials with improved thermal stability. The AgCuS nano powder (NP) was prepared from silver nitrate, copper nitrate and sulfur powder in tetraethyleneglycol (TEG) solvent by reductive agent (NaBH4). The particle sizes of the AgCuS samples were characterized by dynamic light scattering (DLS) method. The average hydrodynamic sizes of the nanoparticle samples were between 200 and 800 nm. The samples were investigated also by scanning electron microscopy (SEM) and other methods. The Au, Ni and S contents were analyzed by inductively-coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-OES). The difference between the mass of the dry sample after purification and the weight sum of the analyzed species was presumed to be the mass of surface anchored organic matter. The compositions of the samples are given. The powder X-ray diffraction (XRD) was used for phase identification of samples. The coexisting phases identified in the nanostructured AgCuS powders in a state as prepared by synthesis are given. The phases that can be found in equilibrium bulk AgCuS phase diagram were accepted from literature. The disagreement between nanostructured and equilibrated samples can be find. The role of the particle size of the samples is discussed.
Abstract (in Czech)
Nanostrukturované sloučeniny založené na systému AgCuS jsou považovány za levné kandidáty termoelektrických materiálů se zlepšenou tepelnou stabilitou. Nano prášek AgCuS (NP) byl připraven z dusičnanu stříbrného, dusičnanu měďnatého a sirného prášku v rozpouštědle tetraethylenglykolu (TEG) redukčním činidlem (NaBH4). Velikost částic vzorků AgCuS byla charakterizována metodou dynamického rozptylu světla (DLS). Průměrné hydrodynamické velikosti vzorků nanočástic byly mezi 20 a 80 nm. Vzorky byly zkoumány také skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) a dalšími metodami. Obsahy Au, Cu a S byly analyzovány indukčně vázanou plazmovou atomovou emisní spektroskopií (ICP-OES). Rozdíl mezi hmotností suchého vzorku po přečištění a hmotnostním součtem analyzovaných druhů byl považován za hmotnost povrchově zakotvené organické hmoty. Složení vzorků je uvedeno v textu. Prášková rentgenová difrakce (XRD) byla použita pro fázovou identifikaci vzorků. Souběžné fáze identifikované v nanostrukturovaných AgCuS prášcích ve stavu připraveném syntézou jsou v textu. Fáze, které lze nalézt v rovnovážném objemovém AgCuS fázovém diagramu, byly převzaty z literatury. Nesoulad mezi nanostrukturovanými a vzorky v rovnovážném stavu lze nalézt. Je diskutována úloha velikosti částic vzorků.
Links
GA17-12844S, research and development projectName: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
EMN_Meeting_2019_PragScan.pdf   File version Sopoušek, J. 17. 6. 2019

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405
  • a concrete person Bc. Dáša Drenčaková, učo 460501
  • a concrete person RNDr. Jiří Buršík, DSc., učo 54857
  • a concrete person doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 15. 6. 2021 15:07