KIRKOSOVÁ, Kateřina. Přemluv bábu, pobav sebe : postmoderní estetika v občanském politickém diskurzu. Filozofie dnes. Univerzita Hradec Králové, 2018, roč. 10, č. 2, s. 175-207. ISSN 1804-0969.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přemluv bábu, pobav sebe : postmoderní estetika v občanském politickém diskurzu
Název anglicky Convince Your Grandma, Amuse Yourself : Postmodern Aesthetics in Civic Political Discourse
Autoři KIRKOSOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Filozofie dnes, Univerzita Hradec Králové, 2018, 1804-0969.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50802 Media and socio-cultural communication
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW článek - open access
Kód RIV RIV/00216224:14230/18:00109974
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky kritická diskurzivní analýza; politický diskurz; postmodernismus; Přemluv bábu
Klíčová slova anglicky critical discourse analysis; political discourse; media discourse; postmodernism; Convince your grandma
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 8. 4. 2020 13:45.
Anotace
V tomto článku analyzuji virální video Přemluv bábu, které mělo ambice zasáhnout do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2010. Ke klipu přistupuji z pozice kritické diskurzivní analýzy (CDA), pracuji především s předpoklady, koncepty a analytickými nástroji Normana Fairclougha, který pomáhal CDA rozvíjet a v akademickém poli prosadit. Tvrdím, že klip Přemluv bábu těží z pružnosti, respektive uhýbavosti postmoderního diskurzu, což mohlo smysl jeho výpovědi i její naléhavost spíše oslabit a znečitelnit než podepřít. Demonstruji na příkladech a snažím se identifikovaným ambivalencím porozumět s ohledem na kontext intertextový, interdiskurzivní, situační a socio-politický.
Anotace anglicky
In this paper, I analyze the viral video Přemluv bábu (Convince your grandma, 2010), which had the ambition to intervene in the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic in 2010. I view the clip from a Critical Discourse Analysis (CDA) position and work primarily with Norman Fairclough’s concepts and analytical tools. I argue that the clip benefits from both the flexibility and evasiveness of postmodern discourse, which may have weakened and confused its message rather than making it more engaging. I demonstrate this insight on many examples from various levels of text analysis and try to understand the identified ambivalence with respect to the intertextual, interdiscursive, situational and socio-political context.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Premluv_babu_pobav_sebe.pdf   Verze souboru Farkašová, B. 8. 4. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1541257/Premluv_babu_pobav_sebe.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1541257/Premluv_babu_pobav_sebe.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1541257/Premluv_babu_pobav_sebe.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1541257/Premluv_babu_pobav_sebe.pdf?info
Vloženo
St 8. 4. 2020 13:38, Mgr. Blanka Farkašová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D., učo 143760
  • osoba Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 

Premluv_babu_pobav_sebe.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1541257/Premluv_babu_pobav_sebe.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1541257/Premluv_babu_pobav_sebe.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
396 KB
Hash md5
bbe58afd05b276acc8ad496b567876f1
Vloženo
St 8. 4. 2020 13:38

Premluv_babu_pobav_sebe.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1541257/Premluv_babu_pobav_sebe.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1541257/Premluv_babu_pobav_sebe.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
74,5 KB
Hash md5
d2399d8a2acdc51545230a852d3b4c9a
Vloženo
St 8. 4. 2020 13:43
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 9. 2022 12:10