Informační systém MU
MURAS, Adam. Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu. In My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, 4.-5.6. 2019, Uherské Hradiště. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od hory dvou národů k symbolu slovanství. Dopady rozvoje panslavismu na změny ve vnímání Radhoště během 19. století a jeho postavení v rámci česko-německého národnostního konfliktu
Název anglicky From the mountain of two nations to Slavic symbol. Development of Panslavism and its impact on changes in the perception of Radhošť mountain during the 19th century and its position in the Czech-German national conflict
Autoři MURAS, Adam (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání My a oni. Domácí a cizí v lidové tradici, 4.-5.6. 2019, Uherské Hradiště, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Informace o konferenci
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00109976
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky patriotismus; turistika; Pohorská jednota Radhošť; Beskidenverein
Klíčová slova anglicky patriotism; tourism; Pohorská jednota Radhošť; Beskidenverein
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Monika Kellnerová, učo 430435. Změněno: 21. 2. 2020 14:06.
Anotace
V souvislosti s celospolečenským národně-emancipačním procesem probíhajícím v Českých zemích a vymezení vůči německému vlivu rostl v průběhu 19. století význam Radhoště jako symbolického ochránce Slovanů. Příspěvek analyzuje tento významový posun, který pak ilustruje na příkladu následného soupeření dvou turistických spolků – moravské Pohorské jednoty Radhošť a německého Beskidenvereinu. Zmiňuje příčiny i hlavní konfliktní situace, ke kterým mezi těmito dvěma uskupeními docházelo, stejně tak jako jejich vyústění v první polovině 20. století.
Anotace anglicky
Following the nation-wide national-emancipation process taking place in the Czech Lands during the 19th century and its growing resistance against Germanisation, the importance of Radhošť mountain as a symbolic protector of the Slavs grew significantly. Presented contribution analyzes this shift of meaning, which is illustrated on the example of the subsequent rivalry of two tourist associations - Moravian Pohorská jednota Radhošť and German Beskidenverein. It focuses on the causes and the main conflict situations between these two groups, as well as their outcome in the first half of the 20th century.
Návaznosti
MUNI/A/1091/2018, interní kód MUNázev: Dynamika funkcí a interpretací nemateriálního kulturního dědictví (Akronym: Dynamika ICH)
Investor: Masarykova univerzita, Dynamika funkcí a interpretací nemateriálního kulturního dědictví, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 26. 5. 2024 23:38