BEHARKOVÁ, Natália and Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání) (Basics of Nursing Procedures and Interventions). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
Name (in English) Basics of Nursing Procedures and Interventions
Authors BEHARKOVÁ, Natália (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dana SOLDÁNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2. vyd. Brno, Elportál, 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 30307 Nursing
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/19:00109985
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-9313-3
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) ošetřovatelství; hygienická péče; sebepéče a soběstačnost; neinvazivní měření vitálních funkcí; odběry biologického materiálu; hydratace; výživa; vylučování
Keywords in English Hygiene; Non-invasive measurement of vital functions; Specimen collection; Medication; Oxygenation; Peripheral intravenous catheter; Hydratation; Nutrition; Elimination
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 15/4/2020 14:53.
Abstract
Aktualizovaný multimediální elektronický výukový materiál Základy ošetřovatelských postupů a intervencí klade důraz na názornost a přehlednost ošetřovatelských metod, postupů a činností prostřednictvím detailní fotodokumentace v souladu s nejnovějšími trendy ošetřovatelství. K dispozici je přehled základních ošetřovatelských postupů. Součástí textu je aplikace určená k procvičování odborné terminologie. Publikace je k dispozici v českém, tak v anglickém jazyce. Je určena studentům lékařské fakulty, především studijního programu Ošetřovatelství a je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub).
Abstract (in English)
This extended edition of the electronic material „Basics of Nursing Practices and Interventions“ offers an English version of the text in addition to the Czech version.
The text is available online in a downloadable version. It offers subjective and succinct descriptions of nursing methods, procedures and interventions, accompanied by detailed photographs. This website provides an overview of basic nursing techniques. These techniques are essential professional skills for both medical and non-medical disciplines.
Links
MUNI/FR/0890/2017, internal MU codeName: Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
Investor: Masaryk University, MU Development Fund
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/osetrovatelske_postupy/web/docs/osetrovatelske-postupy-skripta.epub   File version Beharková, N. 21/6/2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1541497/92242492/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1541497/92242492/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1541497/92242492/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1541497/92242492/?info
Uploaded/Created
Fri 21/6/2019 10:53, PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Natália Beharková, Ph.D., učo 133871
  • a concrete person Mgr. Dana Soldánová, učo 195399
Attributes
 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/osetrovatelske_postupy/web/index.html   File version Beharková, N. 21/6/2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1541497/92242490/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1541497/92242490/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1541497/92242490/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1541497/92242490/?info
Uploaded/Created
Fri 21/6/2019 10:53, PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Natália Beharková, Ph.D., učo 133871
  • a concrete person Mgr. Dana Soldánová, učo 195399
Attributes
 
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 29/1/2022 03:18