BURIANOVÁ, Sylvie a Hana VOTRADOVCOVÁ. Czech Republic : Socio-economic aspects of migration. In Jacek Kucharczyk and Grigorij Mesežnikov. Phantom Menace : The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Bratislava: Institut for Public Affairs, Heinrich-Boll-Stiftung, 2018. s. 82-104. ISBN 978-80-88289-13-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech Republic : Socio-economic aspects of migration
Autoři BURIANOVÁ, Sylvie (203 Česká republika, domácí) a Hana VOTRADOVCOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, Phantom Menace : The Politics and Policies of Migration in Central Europe, od s. 82-104, 23 s. 2018.
Nakladatel Institut for Public Affairs, Heinrich-Boll-Stiftung
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW kniha - open access
Kód RIV RIV/00216224:14230/18:00110007
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-88289-13-5
Klíčová slova česky Česká republika; migrace; politika; socio-ekonomické aspekty
Klíčová slova anglicky Czech Republic; migration; policy; socio-economic aspects
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 13. 2. 2020 14:43.
Anotace
Since the early 1990s, when the Czech Republic has transformed into the main immigration destination among the V4 countries, can be identified several periods and milestones, which not only influenced the patterns of the international migration, but also the formation of the Czech migration policy. The aim of the chapter is to summarise and discuss recent developments in migration trends on general level, the demographic and socio-economic situation and migration governance in the period of 1989-2018. The chapter finds, that the trends characterising the current Czech migration policy, in contrast to high demand for labour force, is an increased effort to manage migration through stricter and more selective access to opportunities for foreigners. The restrictive trends in migration policies have been accompanied by explicit attempts to securitise migration in both, bureaucratic and political fields. This trend got most flagrant during the so-called migration crisis of 2015. Despite heated political debates, irregular migration flows affected the Czech Republic rather marginally, as the country was not a destination, but primarily a transit area for migrants and asylum seekers heading to Western and Northern Europe.
Anotace česky
Od počátku 90. let, kdy se Česká republika transformovala na hlavní imigrační cíl mezi zeměmi V4, lze identifikovat několik období a milníků, které ovlivnily nejen vzorce mezinárodní migrace, ale také formování české migrační politiky. Cílem této kapitoly je shrnout a diskutovat nejnovější vývoj migračních trendů na obecné úrovni, demografickou a sociálně-ekonomickou situaci a správu migrace v období 1989–2018. Kapitola shledává, že trendy charakterizující současnou českou migrační politiku, na rozdíl od vysoké poptávky po pracovní síle, jsou zvýšeným úsilím o řízení migrace prostřednictvím přísnějšího a selektivnějšího přístupu k příležitostem pro cizince. Omezující trendy v migrační politice byly doprovázeny výslovnými pokusy o sekuritizaci migrace v byrokratické i politické oblasti. Tento trend byl nejviditelnější během tzv. migrační krize roku 2015. I přes vyhrocené politické debaty se neregulérní migrace ČR dotýkala spíše okrajově, země nebyla cílovou destinací, ale spíše tranzitním prostorem migrantů a žadatelů o azyl ze severní Afriky a Blízkého východu, směřujících západní a severní Evropy.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Farkašová, B. 13. 2. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1542457/Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1542457/Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1542457/Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1542457/Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.pdf?info
Vloženo
Čt 13. 2. 2020 14:44, Bc. Blanka Farkašová

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Hana Votradovcová, učo 342792
  • osoba Mgr. Sylvie Burianová, učo 363789
  • osoba Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 

Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1542457/Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1542457/Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
510,6 KB
Hash md5
64c628468b9f1e1a3a056f3aa0f9adf5
Vloženo
Čt 13. 2. 2020 14:44

Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1542457/Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1542457/Czech_republic_Socio_economic_aspects_of_migration.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
89,7 KB
Hash md5
2a1955b686f0087a7b96c682d6bf379e
Vloženo
Čt 13. 2. 2020 14:49
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 29. 6. 2022 12:52