Informační systém MU
ČERNÝ, Martin, Martin BRUCKNER, Christian KIMMICH, Klaus HUBACEK a Christian KERSCHNER. Modelling distributional impacts of the transition to renewable energy with expert elicitation. In 13th Conference of the European Society for Ecological Economics. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modelling distributional impacts of the transition to renewable energy with expert elicitation
Autoři ČERNÝ, Martin, Martin BRUCKNER, Christian KIMMICH, Klaus HUBACEK a Christian KERSCHNER.
Vydání 13th Conference of the European Society for Ecological Economics, 2019.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Martin Černý, učo 375674. Změněno: 16. 9. 2020 20:12.
Návaznosti
MUNI/A/1158/2018, interní kód MUNázev: Současné environmentální výzvy II - Cesty k udržitelnější a spravedlivější společnosti
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
691287, interní kód MUNázev: MEDEAS - Guiding European Policy towards a low-carbon economy. Modelling Energy system Development under Environmental And Socioeconomic constraints (Akronym: MEDEAS)
Investor: Evropská unie, Horizon 2020, Secure, clean and efficient energy (Societal Challenges)
Zobrazeno: 7. 12. 2021 20:15