VITOVSKÁ, Eva and Věra HOPPNEROVÁ. Moderní učebnice němčiny. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. 415 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moderní učebnice němčiny
Authors VITOVSKÁ, Eva and Věra HOPPNEROVÁ.
Edition Praha, 415 s. 1980.
Publisher SNTL - Nakladatelství technické literatury
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 05:02.
PrintDisplayed: 5/3/2021 22:16