HROMČÍK, Filip, Jan VOKURKA, Markéta HERMANOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal KÝR, Eduard GÖPFERT, Martin FALDYNA a Monika VICENOVÁ. Využití granulační tkáně v chirurgické léčbě parodontitidy. Experiment na zvířecím modelu. In Den výzkumných prací 2019 ČLS JEP. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití granulační tkáně v chirurgické léčbě parodontitidy. Experiment na zvířecím modelu
Název česky Využití granulační tkáně v chirurgické léčbě parodontitidy. Experiment na zvířecím modelu
Autoři HROMČÍK, Filip, Jan VOKURKA, Markéta HERMANOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal KÝR, Eduard GÖPFERT, Martin FALDYNA a Monika VICENOVÁ.
Vydání Den výzkumných prací 2019 ČLS JEP, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30208 Dentistry, oral surgery and medicine
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky granulační tkáň; parodontitis; EGT approach; EGT
Klíčová slova anglicky EGT approach; EGT; periodontitis
Štítky EGT approach, enhanced granulation tissue
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: MDDr. Filip Hromčík, učo 375826. Změněno: 4. 1. 2020 21:52.
Anotace
Úvod: Granulační tkáň (GT) vzniká jako důsledek poškození tkání a vyskytuje se jak u chronických zánětů, tak při hojení ran. Její funkcí je vypořádat se s drážděním, které poškození způsobilo, a reparace či regenerace postižených tkání. GT obsahuje velké množství neutrofilů, makrofágů i mesenchymálních kmenových buněk. Při chirurgických výkonech je však doporučeno GT odstraňovat. Prozánětlivý fenotyp buněk v GT je možno změnit pomocí tzv. specializovaných pro resolučních mediátorů, jako jsou lipoxiny a resolviny. Jejich syntézu lze indukovat acetylsalicylovou kyselinou (ASA) a omega-3 mastnými kyselinami (omega-3 MK). V naší studii jsme se zaměřili na posouzení vlivu GT obohacené o ASA a omega-3 MK na hojení experimentálního parodontálního defektu. Metody: Ligaturou indukovaná experimentální parodontitis byla vyvolána u 24 králíků. Celkem 47 takto vzniklých parodontálních defektů jsme léčili otevřenou kyretáží, vyjmutá GT byla ošetřena jednou ze tří možností: (1) GT obohacena o ASA a omega-3 MK a navrácena do defektu (skupina OMEGA3+ASA), (2) GT vrácena do defektu po laváži ve fyziologickém roztoku (PLACEBO skupina), (3) GT vrácena do defektu bez ošetření (KONTROLNÍ skupina). V intervalu 2, 6 a 12 týdnů jsme odebrali vzorky pro histologické a molekulárně-biologické vyšetření. Primárním sledovaným parametrem byla hloubka sondáže (PPD) a klinická úroveň attachmentu (CAL). Výsledky: Po šesti týdnech byly zjištěny vyšší hodnoty PPD a CAL ve skupině ASA+OMEGA3. Rozdíly mezi sledovanými skupinami však nedosahovaly statistické významnosti. Během 12 týdnů pozorování postupně významně klesaly tkáňové hladiny molekulárních ukazatelů zánětu FGF-7, IL-1β a TIMP-1. U ostatních parametrů jsme nepozorovali statisticky významný rozdíl mezi skupinami. Závěr: Chirurgické ošetření parodontálního defektu s navrácením obohacené GT by mělo vést k rychlejšímu hojení. Výsledky této studie však nefavorizují navržený léčebný postup. Nicméně, obohacená GT nezhoršila průběh ani výsledek hojení parodontálních lézí. Poděkování Práce byla podpořena projektem NV16-28462A a specifickým výzkumem MUNI/A/1546/2018.
Anotace anglicky
enhanced granulation tissue approach, EGT approach
Návaznosti
MUNI/A/1008/2017, interní kód MUNázev: Etiopatogenetické aspekty, diagnostika a léčba vybraných onemocnění dutiny ústní
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
CS_2019-4-13_den-vyzkumnych-praci-2019.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Hromčík, F. 4. 1. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., učo 105493
  • osoba prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., učo 1598
  • osoba MDDr. Filip Hromčík, učo 375826
  • osoba MUDr. Michal Kýr, Ph.D., učo 40131
  • osoba prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., učo 734
  • osoba MUDr. Jan Vokurka, učo 89169
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 14. 7. 2020 17:40