VITURKA, Milan. Aplikace regionálního přístupu v hodnocení energetické efektivnosti ezmdělské výroby v kontextu integrativně orientované regionální zemědělské politiky (habilitační práce). Brno, 1996.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikace regionálního přístupu v hodnocení energetické efektivnosti ezmdělské výroby v kontextu integrativně orientované regionální zemědělské politiky (habilitační práce).
Autoři VITURKA, Milan.
Vydání Brno, 1996.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Účelové publikace
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky zemědělství, energetické vstupy, transformace energie, integrativní přístup.
Změnil Změnil: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Změněno: 1. 7. 2019 09:27.
Anotace
Habilitační práce je členěna do 9 kapitol: úvod, stručný přehled problematiky využití energie v zemědělské výrobě, metodika řešení, orientační normativy spotřeby energie v zemědělské výrobě, regionální analýza spotřeby energie v zemědělské výrobě, srovnání skutečné a normativní spotřeby energie v zemědělské výrobě podle výrobních typů, typologie a regionalizace zemědělských podniků podle úrovně transformace energetických vstupů ve výrobním procesu, transformace českého zemědělství po roce 1989 a hlavní tendence a souvislosti. závěreční úvahy - itegrativní koncepce zemědělské politiky v kontextu usměrňování regionálního rozvoje.
VytisknoutZobrazeno: 14. 12. 2019 19:27