HARAZIM, Hana, Petr ŠTOURAČ, Jan BLÁHA, Monika GROCHOVÁ, Radka KLOZOVÁ, Pavlína NOSKOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Stanislava RICHTEROVÁ, Michal SVOBODA, Jiří JARKOVSKÝ, Xénia SILOVÁ, Božena JEŽOVÁ, Jiří STEINBACH, Martin ZEMÁNEK, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ján SLÁVIK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Ľuba MIŠÁKOVÁ a Jozef FIRMENT. The influence of mode of anaesthesia for caesarean delivery on neonatal Apgar scores in the Czech Republic and Slovakia: secondary analysis of the results of an international survey in 2015. Biomedical Papers, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 163, č. 2, s. 147-154. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2019.008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The influence of mode of anaesthesia for caesarean delivery on neonatal Apgar scores in the Czech Republic and Slovakia: secondary analysis of the results of an international survey in 2015
Název česky Vliv způsobu anestezie pro císařský řez na novorozenecké Apgar skóre v České a Slovenské republice: sekundární analýza výsledků mezinárodní studie v roce 2015
Autoři HARAZIM, Hana (703 Slovensko, domácí), Petr ŠTOURAČ (203 Česko, garant, domácí), Jan BLÁHA (203 Česko), Monika GROCHOVÁ (703 Slovensko), Radka KLOZOVÁ (203 Česko), Pavlína NOSKOVÁ (203 Česko), Dagmar SEIDLOVÁ (203 Česko, domácí), Stanislava RICHTEROVÁ (703 Slovensko), Michal SVOBODA (203 Česko, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česko, domácí), Xénia SILOVÁ (203 Česko), Božena JEŽOVÁ (203 Česko), Jiří STEINBACH (203 Česko), Martin ZEMÁNEK (203 Česko), Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ (203 Česko), Ján SLÁVIK (703 Slovensko), Zuzana NOVÁKOVÁ (703 Slovensko), Ľuba MIŠÁKOVÁ (703 Slovensko) a Jozef FIRMENT (703 Slovensko).
Vydání Biomedical Papers, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 1213-8118.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30223 Anaesthesiology
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 1.000
Kód RIV RIV/00216224:14110/19:00110042
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5507/bp.2019.008
UT WoS 000477957000007
Klíčová slova česky císařský řez; Apgar skóre; rokuronium; suxametonium; mezinárodní studie
Klíčová slova anglicky caesarean section; Apgar score; rucoronium; suxamethonium; international survey; general anaesthesia; rapid sequence indiction; neonatal outcome
Štítky 14110233, 14110322, 14119612, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 6. 1. 2020 13:42.
Anotace
Aims. The purpose of this international survey was to describe the impact of current practices and techniques of caesarean section on the neonatal Apgar score in the Czech Republic (CZE) and Slovakia (SVK). Methods. All Czech and Slovak departments that provide obstetric anaesthesia were invited to participate in a onemonth (November 2015) prospective study that monitored in details all peripartum anaesthetic practices, delivered by anaesthesiologists. Participating centers recorded all data on-line in the CLADE-IS database (Masaryk University, CZE). Results and Discussions. We collected data of 10119 women who delivered 10226 newborns. A caesarean section was recorded in 25.1% of deliveries (CZE 23.2%; SVK 30%). General anaesthesia was used for caesarean section in 37.5% of the cases (CZE 40%, SVK 33%). There was no statistically significant difference in the Apgar score lower than 7 in the 1, 5 or 10 min in groups of general and regional anaesthesia for caesarean section, when only elective sections of in-term babies with birth weight over 2500 g were analyzed. We found no statistically significant differences in the Apgar score in newborns of women intubated for caesarean section in rocuronium (n=21; 2.2%) and suxamethonium (n=889; 93%). Conclusion. We found no difference in neonatal outcomes in groups of general and regional anaesthesia for caesarean section when only out-of-risk newborns were analyzed. The risk factors were identified as follows: an acute caesarean section, preterm babies, birth weight less than 2 500 g, born in perinatological center and multiple pregnancy – second baby.
Anotace česky
Cíle. Cílem tohoto mezinárodního průzkumu bylo popsat dopad současných postupů a technik císařského řezu na neonatální Apgar skóre v České republice (ČR) a na Slovensku (SVK). Metody. Všechna česká a slovenská oddělení, která poskytují porodnickou anestezii, byla vyzvána k účasti na prospektivní studii, která podrobně sledovala všechny anesteziologické praktiky peripartum. anesteziologové. Zúčastněná centra zaznamenávala všechna data on-line do databáze CLADE-IS (Masarykova univerzita, CZE). Výsledky a diskuze. Shromáždili jsme údaje o 10119 ženách, které dodaly 10226 novorozenců. Císařský řez byl u 25,1% dodávek (23,2% CZE; 30% SVK). Celková anestézie byla použita pro císařský řez u 37,5% pacientů případů (CZE 40%, 33% SVK). Nebyl statisticky významný rozdíl v Apgarově skóre nižším než 7 v 1, 5 nebo 10 minut ve skupinách obecné a regionální anestézie pro císařský řez, kdy pouze volitelné úseky \ t děti s porodní hmotností nad 2500 g byly analyzovány. Nezjistili jsme statisticky významné rozdíly v Apgarově skóre u novorozenců žen intubovaných v císařském řezu v rokuroniu (n = 21; 2,2%) a suxamethoniu (n = 889; 93%). Závěr. Nezjistili jsme žádný rozdíl v neonatálních výsledcích ve skupinách obecné a regionální anestezie pro císařský řez byly analyzovány pouze novorozenci bez rizika. Rizikové faktory byly identifikovány následovně: akutní císařský řez sekce, předčasně narozené děti, porodní hmotnost nižší než 2 500 g, narození v perinatologickém centru a vícečetné těhotenství - druhé dítě.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
20190630-The_influence_of_mode_of_anaesthesia_for_caesarean_delivery_.pdf   Verze souboru Kosíková, P. 1. 7. 2019

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 11. 7. 2020 04:20