FUČÍK, Petr a Kateřina SIDIROPULU JANKŮ. Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 3, s. 44-61. ISSN 1213-6204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě
Název anglicky The Challenges and Paradoxes of Kinship Foster Care in a Socially Excluded Locality
Autoři FUČÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Kateřina SIDIROPULU JANKŮ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociální práce - Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, 1213-6204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00110052
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky každodennost; náhradní rodinná péče; nejlepší zájem dítěte; příbuzenství; reprodukce sociálního statusu; Romové; sociálně vyloučené lokality
Klíčová slova anglicky everydayness; substitute family care;best interest of the child; kinship; reproduction of social status; Romani people; socially excluded localities
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 31. 10. 2019 12:50.
Anotace
CÍLE: Text představuje fenomén náhradní rodinné péče (NRP) vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě, a to jak z hlediska strukturálního (legislativní rámec a praxe sociální práce), tak z hlediska žité zkušenosti pečujících osob. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Příbuzenská NRP má nejasný společenský i legislativní status. Mísí se zde hlediska morální, ekonomická, socializační, i prevence reprodukce sociálně-patologických vzorců jednání. Paradoxy, které současná situace generuje, jsou vyústěním širších společenských změn, transformace rodinných vzorců a poklesu společenské solidarity. Zviditelňují se ve zkušenostech respondentů ze sociálně vyloučené lokality. METODY: Kvalitativní rozhovory s pečujícími příbuznými (ženami). Doplněním jsou dva rozhovory s OSPOD a účast na pracovní skupině – diskusi s účastníky z řad zainteresovaných organizací. VÝSLEDKY: Rozhodování mezi svěřením do pěstounské péče či péče jiné osoby je pro dotčené netransparentní a nepředvídatelné, zdá se být zatíženo ideologickými rámci různých aktérů, včetně skryté diskriminace. Riziko opakování nevhodných vzorců výchovy není důsledně podchyceno a institut péče jiné osoby nezahrnuje dostatečné nástroje pro práci s příbuznými. Předpoklad o vhodnosti udržovat a posilovat vztah s biologickým rodičem a na druhé straně formální bariéry pro setrvávání rodiče v domácnosti pěstounů způsobuje v daných rodinách napětí. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Je třeba revidovat institut péče jiné osoby a posílit specifickou péči věnovanou příbuzenským pěstounům.
Anotace anglicky
OBJECTIVES: The study focuses on substitute family care provided by relatives living in asocially excluded locality. Our point of view is structural (practice of social work and family law) and interpretative (everyday experience). THEORETICAL BASE: The paradoxes generated by the current status of kinship foster care are the result of broader societal trends, the transformation of family life and the decline of social solidarity. These mechanisms are clearly visible in the specific experience of fosterers from a socially excluded locality. METHODS: Qualitative interviews were done with kinship foster caregivers (women). Additionally, there were two interviews with social workers and a reflection on participation at a workshop of some relevant organizations. OUTCOMES: The court decision-making between kinship foster-care with financial benefits versus that without is fuzzy and non-transparent for the respondents. It seems that the ideological frameworks of various actors and hidden discrimination shape the results significantly. The risk of the reproduction of improper patterns of socialization is not dealt with consistently and there are no means of the prevention of this for the caregivers outside of their official foster status. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: The institution of kinship foster care without financial benefits should be revised. Specific kinds of social work with kinship fosterers should be developed.
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 12:01