ZELENKA, František, Pavel BROŽ, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří BURŠÍK, Gerda ROGL, Andríy GRYTSIV a Peter Franz ROGL. Study of thermal stability of p-type skutterudites DD0.7Fe3CoSb12 by Knudsen effusion mass spectrometry. RSC Advances. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2019, roč. 9, č. 37, s. 21451-21459. ISSN 2046-2069. doi:10.1039/c9ra04056k.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Study of thermal stability of p-type skutterudites DD0.7Fe3CoSb12 by Knudsen effusion mass spectrometry
Název česky Studium termické stability skuteruditů DD0.7Fe3CoSb12 typu p Knudsenovou efúzní hmotnostní spektrometrií
Autoři ZELENKA, František (203 Česká republika, domácí), Pavel BROŽ (203 Česká republika, garant, domácí), Jan VŘEŠŤÁL (203 Česká republika, domácí), Jiří BURŠÍK (203 Česká republika), Gerda ROGL (40 Rakousko), Andríy GRYTSIV (40 Rakousko) a Peter Franz ROGL (40 Rakousko).
Vydání RSC Advances, Cambridge, Royal Society of Chemistry, 2019, 2046-2069.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW p-type skutterudites DD0.7Fe3CoSb12
Impakt faktor Impact factor: 3.119
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00107492
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1039/c9ra04056k
UT WoS 000475483100045
Klíčová slova česky termoelektrika; skutterudity; stabilita; fázová analýza; hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky thermoelectrics; skutterudites; stability; phase analysis; mass spectrometry
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D., učo 106624. Změněno: 4. 3. 2020 18:11.
Anotace
The temperature and phase stability of p-type skutterudites, DD0.7Fe3CoSb12, manufactured via various preparation techniques, all exhibiting a high ZT-level, have been studied by means of thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry. The results from phase transformation measurements and characteristics of evaporation of antimony, as the volatile element, supported by microstructure observations and by diffusion profiles are summarized and discussed in view of a full understanding of the degradation processes and knowledge on long term operation stability of the bulk and nano-structured thermoelectrics studied. It was found out that the antimony evaporation is a complex diffusion kinetic process resulting in a stable Sb level dependent on the preparation route. The studied p-type skutterudites, DD0.7Fe3CoSb12, have proven their long term stability in thermoelectric devices at maximum operation temperature of 600°C. Complementary data on structural, physical and mechanical properties of the materials are presented as well.
Anotace česky
Pomocí termické analýzy a Knudsenovy efuzní hmotnostní spektrometrie byla studována teplotní a fázová stabilita skutteruditů DD0.7Fe3CoSb12 typu p, vyrobených různými technikami přípravy, všechny vykazující vysokou úroveň ZT. Jsou shrnuty a diskutovány výsledky z měření fázových přeměn a charakteristiky odpařování antimonu, jako těkavého prvku, za podpory pozorování mikrostruktury a difúzních profilů, s ohledem na úplné pochopení procesů degradace a znalostí o dlouhodobé provozní stabilitě studovaných objemových a nanostrukturovaných termoelektrických materiálů. Bylo zjištěno, že odpařování antimonu je komplexní difúzí řízený kinetický proces vedoucí k stabilní hladině Sb, závislé na způsobu přípravy. Studované skutterudity typu p, DD0.7Fe3CoSb12, prokázaly svou dlouhodobou stabilitu v termoelektrických zařízeních při maximální provozní teplotě 600 °C. Jsou také prezentovány doplňkové údaje o strukturních, fyzikálních a mechanických vlastnostech materiálů.
Návaznosti
GA17-12844S, projekt VaVNázev: Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
Investor: Grantová agentura ČR, Tepelná a fázová stabilita pokročilých termoelektrických materiálů
LQ1601, projekt VaVNázev: CEITEC 2020 (Akronym: CEITEC2020)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, CEITEC 2020
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.pdf   Verze souboru Brož, P. 6. 2. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1545036/RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1545036/RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1545036/RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1545036/RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.pdf?info
Vloženo
Čt 6. 2. 2020 13:38, doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
 • osoba prof. Dr. Peter Franz Rogl, učo 104131
 • osoba prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc., učo 2619
 • osoba Mgr. František Zelenka, Ph.D., učo 393747
 • osoba RNDr. Jiří Buršík, DSc., učo 54857
 • osoba doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba prof. Dr. Peter Franz Rogl, učo 104131
 • osoba prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc., učo 2619
 • osoba Mgr. František Zelenka, Ph.D., učo 393747
 • osoba RNDr. Jiří Buršík, DSc., učo 54857
 • osoba doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857
Atributy
 

RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1545036/RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1545036/RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,5 MB
Hash md5
9b4a442b2dd3e020b7ba0f3121c213c6
Vloženo
Čt 6. 2. 2020 13:38

RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1545036/RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1545036/RSC_Adv_DDFe3CoSb12_skutterudites.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
42,8 KB
Hash md5
9f8ab789cc3ef88f34c760b080619535
Vloženo
Čt 6. 2. 2020 13:49
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 27. 3. 2023 20:08