SUCHANEC, Miroslav a Karel ĎÁSEK. Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory. Sociální práce - Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, roč. 19, č. 3, s. 100-116. ISSN 1213-6204.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory
Název anglicky Work Values, Quality of Work Life and Job Satisfaction of Social Workers in the Czech Republic in Comparison with Other Sectors
Autoři SUCHANEC, Miroslav (203 Česko, garant, domácí) a Karel ĎÁSEK (203 Česko, domácí).
Vydání Sociální práce - Sociálna práca, Brno, Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2019, 1213-6204.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00110140
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky pracovní hodnoty; kvalita pracovního života; pracovní spokojenost; sociální pracovník
Klíčová slova anglicky work values; quality of work life; job satisfaction; social services
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 1. 11. 2019 14:16.
Anotace
CÍLE: Cílem článku je posoudit pracovní hodnoty, kvalitu pracovního života a její vazbu na pracovní spokojenost u sociálních pracovníků ve srovnání s dalšími sektory za účelem snížení fluktuace a zvýšení zájmu o práci v tomto sektoru. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vycházíme přitom z teorií pracovních hodnot, kvality pracovního života a pracovní spokojenosti. METODY: Využili jsme statistickou analýzu českého subvzorku zaměstnaných (n = 665) mezinárodního výzkumu ISSP 2015 o pracovních hodnotách. Pro zodpovězení všech otázek používáme metodu analýzy rozptylu a korelační analýzu. VÝSLEDKY: Zjistili jsme, že sociální pracovníci vyznávají zejména altruistické hodnoty (pomoc lidem, užitečnost pro společnost), vnitřní hodnoty (zajímavá práce), jistotu práce, ale také materiální zabezpečení (peníze). Kvalita pracovního života v těchto oblastech (kromě jistoty práce) také nejvíce ovlivňuje pracovní spokojenost. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Management služeb sociální práce by proto měl zajistit svým zaměstnancům možnost přímé práce s lidmi namísto „papírování“, vyhodnocovat a prezentovat efektivitu své činnosti za účelem prokázání společenské užitečnosti a schopnosti pomoci a navyšovat mzdy v tomto odvětví.
Anotace anglicky
OBJECTIVES: The aim of this article is to assess work values, quality of work life and their connection to overall job satisfaction among social workers compared to other sectors of the economy. THEORETICAL BASE: We use theories of work values, quality of work life and the theory of job satisfaction. METHODS: Using the Czech subsample (n = 665) of ISSP 2015 database on work values, we analyse variance and correlation. OUTCOMES: We conclude that social workers value mostly altruism (helping others, usefulness for society), intrinsic values (interesting job), job security and financial security (money). Moreover, the quality of work lifein these areas (except in the area of job security) is strongly associated to overall job satisfaction. SOCIAL WORK IMPLICATIONS: This implies that the management of social work services should ensure that employees work directly with clients, minimizing administration. In addition, the impacts of their activities on the target population should be evaluated and published as proof of their social usefulness and ability to help. Finally, wages should be increased and stabilized.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Pracovni_hodnoty_kvalita_pracovniho_zivota_a_pracovni_spokojenost_socialnich_pracovniku.pdf   Verze souboru Farkašová, B. 11. 7. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Karel Ďásek, učo 397710
  • osoba Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc., učo 89202
  • osoba Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 14. 7. 2020 18:16