COUFALOVÁ, Lucie, Štěpán MIKULA a Libor ŽÍDEK. Competitiveness of Czechoslovak Exports under Socialism and its Impact on Industries’ Output Growth after 1989. Economics of Transition and Institutional Change. 2020, roč. 28, č. 1, s. 111-135. ISSN 2577-6975. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/ecot.12232.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Competitiveness of Czechoslovak Exports under Socialism and its Impact on Industries’ Output Growth after 1989
Název česky Konkurenceschopnost československých exportů za socialismu a její dopad na růst průmyslových odvětví po roce 1989
Autoři COUFALOVÁ, Lucie (203 Česká republika, domácí), Štěpán MIKULA (203 Česká republika, domácí) a Libor ŽÍDEK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Economics of Transition and Institutional Change, 2020, 2577-6975.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Odkaz na webovou stránku, z níž je článek dostupný
Kód RIV RIV/00216224:14560/20:00113969
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1111/ecot.12232
UT WoS 000539548600005
Klíčová slova česky Zahraniční obchod; socialistické Československo; konkurenceschopnost; růst; transformační období
Klíčová slova anglicky Foreign trade; socialist Czechoslovakia; competitiveness; production growth; transition period
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Kurková, učo 368752. Změněno: 14. 10. 2022 10:54.
Anotace
This paper addresses the performance of international trade during the centrally planned period in socialist Czechoslovakia and its consequences in the transition period. The goal of the paper is to determine whether the relative export competitiveness before 1989 positively influenced the performance of the enterprises in the transition period. To determine the reason for the low competitiveness of socialist enterprises, we use the oral history method, based on interviews with the then managers. We show that the level of competitiveness was influenced by multiple factors. Some of them were of a systemic nature, such as incentive structure, which did not encourage managers to pursue higher productivity, and others were related to day-to-day operations of the enterprises and a lack of Western technologies. Consequently, an econometric analysis is applied to determine whether there was any relationship between competitiveness in late socialism (ability to export to world markets) and production growth in the transition period. We expected that sectors that were able to export to Western markets during the centrally planned period were more successful after the fall of the regime. Nevertheless, our findings do not support this hypothesis.
Anotace česky
Článek se zabývá výkonem zahraničního obchodu v centrálně plánovaném období socialistického Československa a jeho důsledky v transformačním období. Cílem článkuje zjistit, zda konkurenceschopnost export před rokem 1989 pozitivně ovlivnila výkonnost podniků v transformačním období. K určení důvodu nízké konkurenceschopnosti socialistických podniků je užito metody orální historie, založené na rozhovorech s tehdejšími manažery. Ukazujeme, že úroveň konkurenceschopnosti byla ovlivněna více faktory. Některé z nich byly systémové povahy, jako například struktura pobídek, jež nepodněcovala manažery k tomu, aby usilovali o vyšší produktivitu. Další příčiny souvisely s každodenními operacemi podniků a nedostatkem západních technologií. V další části je použita ekonometrická analýza, s cílem zjistit, zda existuje nějaký vztah mezi konkurenceschopností v pozdním socialismu (schopnost exportovat na světové trhy) a produktivitou v transformačním období. Očekávali jsme, že odvětví, která byla schopna vyvážet na západní trhy během centrálně plánovaného období, byla po pádu režimu úspěšnější. Naše zjištění však tuto hypotézu nepodporují.
Návaznosti
GA15-09404S, projekt VaVNázev: Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu
Investor: Grantová agentura ČR, Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu
VytisknoutZobrazeno: 16. 7. 2024 07:27