DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie KRÁTKÁ, Naděžda VAŠKOVICOVÁ, Radim SKOUPÝ, Kateřina HORSKÁ, Zuzana BABINSKÁ, Hana KOTOLOVÁ, Lucie VRLÍKOVÁ, marcela BUCHTOVÁ, Zenon STARČUK a Jana RUDÁ. Olanzapine exposure diminishes perfusion and decreases volume of sensorimotor cortex in rats. Pharmacological Reports, Krakow, 2019, roč. 71, č. 5, s. 839-847. ISSN 1734-1140. doi:10.1016/j.pharep.2019.04.020.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Olanzapine exposure diminishes perfusion and decreases volume of sensorimotor cortex in rats
Název česky Olanzapin snižuje perfusi v sensorimotorickém kortexu a ztenčuje kortex u potkanů
Autoři DRAŽANOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí), Lucie KRÁTKÁ (203 Česká republika), Naděžda VAŠKOVICOVÁ (203 Česká republika), Radim SKOUPÝ (203 Česká republika), Kateřina HORSKÁ (203 Česká republika), Zuzana BABINSKÁ (703 Slovensko, domácí), Hana KOTOLOVÁ (203 Česká republika), Lucie VRLÍKOVÁ, marcela BUCHTOVÁ (203 Česká republika), Zenon STARČUK (203 Česká republika) a Jana RUDÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Pharmacological Reports, Krakow, 2019, 1734-1140.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30104 Pharmacology and pharmacy
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.754
Kód RIV RIV/00216224:14110/19:00110205
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.pharep.2019.04.020
UT WoS 000490122700013
Klíčová slova česky ASL; cortex; leptin; olanzapin; kmen Sprague-Dawley
Klíčová slova anglicky Arterial Spin Labelling; cortex; leptin; olanzapine; Sprague-Dawley rats
Štítky 14110516, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 13. 7. 2020 10:06.
Anotace
Both acute and chronic dosing of olanzapine resulted in decreased perfusion in the sensorimotor cortex, while no effect was observed in the piriform cortex or hippocampus. Furthermore, in the chronically treated group decreased cortex volume was observed. Chronic olanzapine dosing led to increased body weight, adipose tissue mass and leptin level, confirming its expected metabolic effects.
Anotace česky
Jak akutní tak chronické podávání olanzapinu snížilo perfuzi v sensorimotorickém kortexu. Navíc chronické podávání olanzapinu indukovalo ztenčení již zmíněné struktury spolu se zvýšenou tělesnou hmotností, zvýšením objemu tuku a hladiny leptinu, což odpovídá metabolické alteraci způsobené tímto antipsychotikem u potkaních samic kmene Sprague-Dawley.
Návaznosti
EF16_013/0001775, projekt VaVNázev: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
LM2015062, projekt VaVNázev: Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velké infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace
MUNI/A/1550/2018, interní kód MUNázev: Farmakologický výzkum v oblasti farmakokinetiky, neuropsychofarmakologie a onkologie
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
ROZV/24/LF/2018, interní kód MUNázev: LF - Příspěvek na IP 2108
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Rozvojové programy, Interní rozvojové projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 11. 2020 09:15