DRAŽANOVÁ, Eva, Lucie KRÁTKÁ, Naděžda VAŠKOVICOVÁ, Radim SKOUPÝ, Kateřina HORSKÁ, Zuzana BABINSKÁ, Hana KOTOLOVÁ, Lucie VRLÍKOVÁ, marcela BUCHTOVÁ, Zenon STARČUK and Jana RUDÁ. Olanzapine exposure diminishes perfusion and decreases volume of sensorimotor cortex in rats. Pharmacological Reports, Krakow, 2019, vol. 71, No 5, p. 839-847. ISSN 1734-1140. doi:10.1016/j.pharep.2019.04.020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Olanzapine exposure diminishes perfusion and decreases volume of sensorimotor cortex in rats
Name in Czech Olanzapin snižuje perfusi v sensorimotorickém kortexu a ztenčuje kortex u potkanů
Authors DRAŽANOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Lucie KRÁTKÁ (203 Czech Republic), Naděžda VAŠKOVICOVÁ (203 Czech Republic), Radim SKOUPÝ (203 Czech Republic), Kateřina HORSKÁ (203 Czech Republic), Zuzana BABINSKÁ (703 Slovakia, belonging to the institution), Hana KOTOLOVÁ (203 Czech Republic), Lucie VRLÍKOVÁ, marcela BUCHTOVÁ (203 Czech Republic), Zenon STARČUK (203 Czech Republic) and Jana RUDÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Pharmacological Reports, Krakow, 2019, 1734-1140.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30104 Pharmacology and pharmacy
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 2.754
RIV identification code RIV/00216224:14110/19:00110205
Organization unit Faculty of Medicine
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.pharep.2019.04.020
UT WoS 000490122700013
Keywords (in Czech) ASL; cortex; leptin; olanzapin; kmen Sprague-Dawley
Keywords in English Arterial Spin Labelling; cortex; leptin; olanzapine; Sprague-Dawley rats
Tags 14110516, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Changed: 13/7/2020 10:06.
Abstract
Both acute and chronic dosing of olanzapine resulted in decreased perfusion in the sensorimotor cortex, while no effect was observed in the piriform cortex or hippocampus. Furthermore, in the chronically treated group decreased cortex volume was observed. Chronic olanzapine dosing led to increased body weight, adipose tissue mass and leptin level, confirming its expected metabolic effects.
Abstract (in Czech)
Jak akutní tak chronické podávání olanzapinu snížilo perfuzi v sensorimotorickém kortexu. Navíc chronické podávání olanzapinu indukovalo ztenčení již zmíněné struktury spolu se zvýšenou tělesnou hmotností, zvýšením objemu tuku a hladiny leptinu, což odpovídá metabolické alteraci způsobené tímto antipsychotikem u potkaních samic kmene Sprague-Dawley.
Links
EF16_013/0001775, research and development projectName: Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging
LM2015062, research and development projectName: Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Large Infrastructures for Research, Development and Innovation
MUNI/A/1550/2018, internal MU codeName: Farmakologický výzkum v oblasti farmakokinetiky, neuropsychofarmakologie a onkologie
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
ROZV/24/LF/2018, internal MU codeName: LF - Příspěvek na IP 2108
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Development Programmes, Internal development projects
PrintDisplayed: 25/11/2020 10:30