BERAN, Vlastimil and Jana GODAROVÁ. Seniors, loneliness and the role of municipalities. 1. vyd. Karviná: Silesian University, 2018. p. 86-95, 10 pp. ISBN 978-80-7510-289-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Seniors, loneliness and the role of municipalities
Authors BERAN, Vlastimil and Jana GODAROVÁ.
Edition 1. vyd. Karviná, p. 86-95, 10 pp. 2018.
Publisher Silesian University
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-7510-289-8
Keywords (in Czech) stárnutí aktivní; obce; osamělost; staří; vyloučení sociální
Keywords in English active ageing programmes; municipalities; loneliness; senior citizens; social isolation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jana Godarová, Ph.D., učo 174847. Changed: 24/7/2019 09:20.
Abstract
The year 2012 was declared internationally as the Year of Active Ageing. Population ageing is impacting all the worldĺs developed countries and, in general, it is accepted that the solution to the problems surrounding ageing is to be found at the municipal rather than the central level since the former is directly involved with senior citizens. In addition to the health and economic situation of seniors, a further significant problem affecting the elderly is that of social isolation (loneliness). The aim of the article is to determine the extent of the risk of the social isolation of seniors in the Czech Republic employing data obtained from the Czech Statistical Office, studies conducted abroad and the authorsĺ own questionnaire survey. It was concluded that the most important role of municipalities with concern to active ageing lies in the coordination of the various interested actors and organisations. Well-tuned measures exert a direct impact on improving the quality of life of both seniors themselves and the local communities in which they live as well as on the balanced development of a socially responsible society.
Abstract (in Czech)
Rok 2012 byl mezinárodně vyhlášen jako Rok aktivního stárnutí. Stárnutí populace ovlivňuje všechny rozvinuté země světa a obecně se akceptuje, že řešení problémů souvisejících se stárnutím je spíše na úrovni obcí než na centrální úrovni, neboť ty jsou přímo ve spojení se seniory. Kromě zdravotní a ekonomické situace seniorů je dalším významným problémem, který ovlivňuje seniory, sociální izolace (osamělost). Cílem článku je zjistit rozsah rizika sociální izolace seniorů v České republice s využitím údajů získaných z ČSÚ, studií provedených v zahraničí a vlastního dotazníkového šetření autorů. Došlo se k závěru, že nejdůležitější úlohou obcí, pokud jde o aktivní stárnutí, je koordinace různých zainteresovaných aktérů a organizací. Dobře vyladěná opatření mají přímý dopad na zlepšování kvality života samotných seniorů i místních komunit, v nichž žijí, a na vyvážený rozvoj sociálně odpovědné společnosti.
PrintDisplayed: 1/12/2020 13:24