Informační systém MU
FAIMON, Jiří, Roman LIČBINSKÝ, Marek LANG, Jarmila ÜBERHUBEROVÁ a Jiří HEBELKA. Cave microclimatology: diurnal variations in aerosol particle concentrations. Theoretical and Applied Climatology. Wien: Springer Wien, 2019, roč. 137, 3-4, s. 2841-2852. ISSN 0177-798X. doi:10.1007/s00704-019-02776-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cave microclimatology: diurnal variations in aerosol particle concentrations
Název česky Mikroklimatologie jeskyně: diurální variace v koncentracích aerosolových částic
Autoři FAIMON, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Roman LIČBINSKÝ (203 Česká republika, domácí), Marek LANG (203 Česká republika, domácí), Jarmila ÜBERHUBEROVÁ (203 Česká republika) a Jiří HEBELKA (203 Česká republika).
Vydání Theoretical and Applied Climatology, Wien, Springer Wien, 2019, 0177-798X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10505 Geology
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 2.882
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00110244
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s00704-019-02776-1
UT WoS 000477054700084
Klíčová slova česky aerosolová částice; diurnální variace; dynamický model; mikroklima jeskyně; proudění vzduchu jeskyní; velikostní distribuce
Klíčová slova anglicky aerosol particle; diurnal variation; dynamic model; cave microclimate; cave airflow; size distribution
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 23. 3. 2020 13:23.
Anotace
Based on a case study in speleotherapeutic Císařská Cave (Moravian Karst, Czech Republic), the behavior of cave aerosol was studied. The particle size distribution in the aerosol showed an atypical shape with majority of nucleation mode particles. The particle number concentrations oscillated diurnally with the amplitude of 1935 cm-3 (nanoparticles in the range of 6-154 nm) and 436 cm-3 (submicron particles in the range of 154-942 nm). This behavior was simulated under the use of simplified dynamic model. At the model optimization, it was found that the part of aerosol particles (submicron particles especially) was introduced into the cave from exterior by cave ventilation (controlled by external temperature) with participation of external wind and traffic. Other parts of the particles (the nanoparticles especially) probably arose directly in the cave. The presented findings could be important for better understanding of the factors governing cave microclimate.
Anotace česky
Na základě případové studie ve speleoterapeutické Císařské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) bylo studováno chování jeskynního aerosolu. Velikostní distribuce aerosolových částic ukázala atypické tvar s převahou částic v nukleačním módu. Počet částic osciloval diurnálně s amplitudou 1935 cm-3 (nanočástice v rozmezí 6-154 nm) a 436 cm-3 (submironové částice v rozmezí 154-942 nm). Toto chování bylo simulováno pomocí zjednodušeného dynamického modelu. Při optimalizaci modelu bylo zjištěno, že část aerosolových částic (především submikronové částice) byla dopravena do jeskyně z venkovní atmosféry ventilací jeskyně (řízena venkovní teplotou) s přispěním venkovního větru a dopravy. Další část částic (především nanočástice) pravděpodobně pocházejí přímo z jeskyně. Prezentovaná zjištění by mohla být důležitá pro lepší pochopení faktorů řídících mikroklima jeskyně.
Zobrazeno: 17. 5. 2021 05:17