SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI and Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 pp. ISBN 978-80-210-9290-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji
Authors SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI and Eduard HRAZDÍRA.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 135 pp. 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30306 Sport and fitness sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-9290-7
Keywords (in Czech) senior; zdraví; rizikové faktory; pohybová aktivita; svalová síla
Tags Munipress
Changed by Changed by: Alena Marečková, učo 106697. Changed: 27/3/2020 11:45.
Abstract
Výrazným rysem demografického vývoje v České republice je zvyšující se počet obyvatel ve věku 65 a více let. Dynamicky roste podíl osob vyššího věku, prodlužuje se délka života, klesá porodnost. S prodlužující se délkou života úzce souvisí i jeho kvalita. Vzhledem k současnému celosvětovému trendu stárnutí populace je značná pozornost věnována výzkumům o korelátech, tedy faktorech pozitivně či negativně asociovaných k úspěšnému stárnutí. Za posledních pět let bylo na Fakultě sportovních studií zapojeno do vědeckých studií více než 200 osob nad 60 let. Zkoumali jsme různé typy pohybových aktivit a jejich vliv na parametry související s kvalitou života. Shrnutí doporučení vyplývajících z načerpaných zkušeností, upozornění na kritické body a limity byly sepsány do této publikace.
Abstract (in English)
A significant feature of the demographic development in Czechia is the increasing number of people over age 65. The number of the elderly is growing dramatically, the average life expectancy is growing too, and we see natality decreasing at the same time. There is a close connection between life expectancy and quality of life. Due to an international trend of aging population we see an increased attention paid to studies dealing with the factors that have positive or negative impact on successful aging. More than 200 people at the age over 60 were involved in an academic study performed by the Faculty of Sports Studies over the last five years. We examined various types of physical activities and their influence on parameters related to quality of life. In our publication we outline the findings of our research and we include the weaknesses and limitations of this study.
PrintDisplayed: 6/2/2023 14:58