FLOREŠ, Martin. Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti (Performance of the Office of Body Member of the Subsidiary by an Employee of the Parent Company). Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, vol. 11, 7-8, p. 186-193. ISSN 1803-6554.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti
Name in Czech Výkon funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem mateřské společnosti
Name (in English) Performance of the Office of Body Member of the Subsidiary by an Employee of the Parent Company
Authors FLOREŠ, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck, 2019, 1803-6554.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Repozitář MU
RIV identification code RIV/00216224:14220/19:00110282
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) odměna za výkon funkce; odpovědnost člena orgánu; pokyny
Keywords in English executives remuneration; board member liability; orders
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Hudeček, učo 144123. Changed: 13. 5. 2020 12:55.
Abstract
Článek navazuje na rozsudek Nejvyššího soudu týkající se nároku na odměnu za výkon funkce předsedy představenstva společnosti osobou, která byla současně zaměstnancem mateřské společnosti, od níž za tutéž činnost pobírala mzdu. Se závěrem rozsudku, že vznesený nárok je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, se článek ztotožňuje, byť zpochybňuje některé dílčí argumenty, na nichž soud své rozhodnutí založil. Nabízí rovněž alternativní argumentaci pro tento závěr. Nad rámec uvedeného rozhodnutí se článek zabývá souvisejícími otázkami výkonu funkce člena orgánu dceřiné společnosti zaměstnancem společnosti mateřské, a to otázkou, zda takovou konstrukcí vztahů nedochází k omezení odpovědnosti člena orgánu, a otázkou vázanosti člena orgánu pokyny jeho zaměstnavatele.
Abstract (in English)
The article deals with Supreme Court judgement on remuneration of chairman of the board of directors, who was at the same time an employee of parent company. Beyond the judgement, the article deals with two other issues related with the situation, when a board member of subsidiary is an employee of parent company at the same time. These are: (1) effects on the liability of body member, and (2) effects on the right of employer to give an orders dealing with employee's performance of office in subsidiary.
Links
MUNI/A/0966/2018, interní kód MUName: Vnější systémové vazby regulace obchodních korporací III (Acronym: SysVazKorp3)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1. 4. 2023 07:52