SCHWARZ, Michal. Altaic lexical parallels and mediation in Xinjiang. In The Altaic Society of Korea. Proceedings of The 14th Seoul International Altaistic Conference. Grammars of Altaic languages. 21-24 July, 2019, Chonbuk National University. Seoul: The Altaic Society of Korea. Jeonju: The Altaic Society of Korea, 2019. p. 381-407.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Altaic lexical parallels and mediation in Xinjiang
Authors SCHWARZ, Michal.
Edition Jeonju, Proceedings of The 14th Seoul International Altaistic Conference. Grammars of Altaic languages. 21-24 July, 2019, Chonbuk National University. Seoul: The Altaic Society of Korea. p. 381-407, 27 pp. 2019.
Publisher The Altaic Society of Korea
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60202 Specific languages
Country of publisher Republic of Korea
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) mongolština; stará turkičtina; indoevropské jazyky; čínština; tibetština; kalendářní systémy
Keywords in English Mongolian; Old Turkic; Indo-European; Chinese; Tibetan; calendar systems
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Ondřej Srba, Ph.D., učo 403132. Changed: 18. 2. 2021 15:02.
Abstract
The paper focuses on cultural words, mythological animals and calendar systems. Firstly the history of international relations is briefly mentioned and followed by analyses of various lexical parallels in Sino-Tibetan, Indo-European and Altaic languages especially in case of twelve zodiac animals. Besides comparison to the counting of months in nomadic colder areas, the paper shows that Altaic research can inspire and contribute to the study of contact languages from other language families.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zaměřuje na kulturní termíny, mytologická zvířata a kalendářní systémy. Nejprve jsou stručně zmíněny souvislosti a historická pravidla mezinárodních vztahů v dané oblasti. Dále jsou analyzovány různé lexikální paralely mezi sinotibetskými, indoevropskými a altajskými jazyky zejména v případě cyklu dvanácti zvířat v asijském kalendáři. Dále je srovnán jiný způsob značení měsíců v chladnějších nomádských oblastech. Článek prokazuje, že výzkum altajských jazyků může přispět ke studiu kontaktních jazyků z jiných jazykových rodin.
Links
GA19-07619S, research and development projectName: Mongolské rituální rukopisy v české sbírce: jejich edice, historie a středoasijské kořeny
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 19:31