CIBULKA, Roman, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK. Digitalizace pro všechny předměty? In A. Konopásková. Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019. s. 16-22. ISBN 978-80-7481-201-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digitalizace pro všechny předměty?
Název česky Digitalizace pro všechny předměty?
Název anglicky Digitization for all school subjects?
Autoři CIBULKA, Roman, Jan VÁLEK a Petr SLÁDEK.
Vydání 1. vyd. Praha, Využívání digitální gramotnosti učitelů ve výuce - Odborná konference sítě TTnet ČR, od s. 16-22, 7 s. 2019.
Nakladatel Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7481-201-9
Klíčová slova česky RVP; profesní kompetence; praktické vyučování a výcvik; učitelé
Klíčová slova anglicky FEP; professional competence; practical training; teachers
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 27. 9. 2019 00:07.
Anotace
Digitalizace pro všechny předměty? Těžištěm příspěvku je pohled na vybrané obory (ať už učební nebo studijní) na středních školách z pohledu toho, do jaké míry do nich lze implementovat Digitalizaci vzdělávání. Dále se zaměříme na to, zda lze ve všech oborech na SOŠ a SOU správně rozvíjet Digitální gramotnost.
Anotace anglicky
The focus of this paper is the view of the selected fields of study at secondary schoos in terms of the extent to which they can be implemented in the Digitization of Education. We will also focus on whether Digital literacy can be developed in secondary schoos.
Návaznosti
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, interní kód MUNázev: Podpora rozvoje digitální gramotnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Podpora rozvoje digitální gramotnosti, PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 25. 9. 2022 11:37