ČEVELÍČEK, Michal a Petr DOLEŽAL. Využití případové studie k vysvětlení procesu změny v psychoterapii deprese. Psychoterapie. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 84-98. ISSN 1802-3983.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití případové studie k vysvětlení procesu změny v psychoterapii deprese
Název anglicky The usage of a case study design to explain the process of change in psychotherapy of depression
Autoři ČEVELÍČEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr DOLEŽAL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Psychoterapie, Brno, Masarykova univerzita, 2019, 1802-3983.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00110384
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky případová studie; deprese; proces změny; responzivita
Klíčová slova anglicky case study; depression; process of change; responsiveness
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 19. 12. 2019 10:18.
Anotace
Článek popisuje, jak jsme při snaze porozumět úspěšné psychoterapii klientky s depresivní symptomatikou využili základní kroky realizace případové studie, které představili v úvodním textu tohoto čísla Roubal, Čevelíček a Řiháček. Postupně vysvětlujeme, (1) proč jsme se pro formát případové studie rozhodli, když jsme chtěli prozkoumat proces změny v psychoterapii depresivních potíží; (2) jaké otázky jsme chtěli zodpovědět (a jaké další otázky jsme si mohli stanovit); (3) jaké kombinace sběru dat jsme využívali pro zodpovězení našich otázek; (4) na co jsme se zaměřili při analýze dat; a (5) jak jsme se rozhodli výsledný text případové studie strukturovat. Závěrem shrnujeme, co jsme se v průběhu práce na této systematické případové studii naučili.
Anotace anglicky
In the present study, we describe how we used the basic steps of case study design introduced by Roubal, Čevelíček, and Řiháček to better understand the process of change in a successful psychotherapy case with a client who had depressive symptoms. Gradually, we explain: (1) why we decided to use the systematic case study design when we wanted to explore the process of change in psychotherapy of depression; (2) what research questions we chose to answer (and what other questions we could pose); (3) what data collection procedures we used to answer our questions; (4) what we focused on in the data analysis; and (5) how we decided to structure the final text of the case study. To conclude, we summarize what we have learned throughout the work on the case study.
Návaznosti
MUNI/A/1071/2018, interní kód MUNázev: Výzkum psychoterapie: psychosomatické potíže, vedlejší účinky
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum psychoterapie: psychosomatické potíže, vedlejší účinky, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2022 17:24