Informační systém MU
ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. "Gender gap" v kontexte zahraničného a tuzemského vysokého školstva. 1. vyd. Doktorandské štúdium - Súčasný stav a perspektívy I.: Zborník vedeckých prác. Prešov: Prešovská univerzita, 2017. s. 82-92. ISBN 978-80-555-1835-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Gender gap" v kontexte zahraničného a tuzemského vysokého školstva
Název anglicky "Gender Gap" in Context of Foreign and Local University Education
Autoři ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka.
Vydání 1. vyd. od s. 82-92, 11 s. 2017.
Nakladatel Doktorandské štúdium - Súčasný stav a perspektívy I.: Zborník vedeckých prác. Prešov: Prešovská univerzita
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
ISBN 978-80-555-1835-0
Klíčová slova česky Gender gap, stereotypy, univerzitné vzdelávanie, h index
Klíčová slova anglicky Gender gap, stereotypes, university education, h index
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D., učo 342638. Změněno: 21. 8. 2019 09:54.
Anotace
V predkladanom článku bude čitateľ oboznámený s významom termínu "gender gap", s jeho dopadom na zloženie akademickej sféry v rôznych odboroch, ďalej budú diskutované príčiny tzv. "gender gap" ako v zahraničí, tak aj v našom kontexte. Budú popísané empirické štúdie naznačujúce existenciu diskriminácie žien pri výberových konaniach na akademické a výskumné pozície pri hodnotení ich kompetentnosti a kvality ich publikácií. Ako alternatívny názor na diskrimináciu žien bude taktiež diskutovaná možnosť neexistencie samotného diskriminovania žien vo vede a výskume a alternatívne vysvetlenie prítomnosti "gender gap".
Anotace anglicky
Presented paper explains the term "gender gap" and its effect on academia in different scientific fields. The possible reasons for "gender gap" abroad and in local context will be discussed. Empirical studies presenting results showing discrimination of women in job interviews for academic and research positions will be presented together with studies on stereotypes about women's competencies and quality of their publications. Also an alternative notion of non-existence of discrimination of women will be introduced and various alternative explanations of "gender gap" in science and academia will be discussed.
Zobrazeno: 20. 4. 2021 22:28