ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka. "Gender gap" v kontexte zahraničného a tuzemského vysokého školstva ("Gender Gap" in Context of Foreign and Local University Education). 1. vyd. Doktorandské štúdium - Súčasný stav a perspektívy I.: Zborník vedeckých prác. Prešov: Prešovská univerzita, 2017. p. 82-92. ISBN 978-80-555-1835-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "Gender gap" v kontexte zahraničného a tuzemského vysokého školstva
Name (in English) "Gender Gap" in Context of Foreign and Local University Education
Authors ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka.
Edition 1. vyd. p. 82-92, 11 pp. 2017.
Publisher Doktorandské štúdium - Súčasný stav a perspektívy I.: Zborník vedeckých prác. Prešov: Prešovská univerzita
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
ISBN 978-80-555-1835-0
Keywords (in Czech) Gender gap, stereotypy, univerzitné vzdelávanie, h index
Keywords in English Gender gap, stereotypes, university education, h index
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D., učo 342638. Changed: 21/8/2019 09:54.
Abstract
V predkladanom článku bude čitateľ oboznámený s významom termínu "gender gap", s jeho dopadom na zloženie akademickej sféry v rôznych odboroch, ďalej budú diskutované príčiny tzv. "gender gap" ako v zahraničí, tak aj v našom kontexte. Budú popísané empirické štúdie naznačujúce existenciu diskriminácie žien pri výberových konaniach na akademické a výskumné pozície pri hodnotení ich kompetentnosti a kvality ich publikácií. Ako alternatívny názor na diskrimináciu žien bude taktiež diskutovaná možnosť neexistencie samotného diskriminovania žien vo vede a výskume a alternatívne vysvetlenie prítomnosti "gender gap".
Abstract (in English)
Presented paper explains the term "gender gap" and its effect on academia in different scientific fields. The possible reasons for "gender gap" abroad and in local context will be discussed. Empirical studies presenting results showing discrimination of women in job interviews for academic and research positions will be presented together with studies on stereotypes about women's competencies and quality of their publications. Also an alternative notion of non-existence of discrimination of women will be introduced and various alternative explanations of "gender gap" in science and academia will be discussed.
PrintDisplayed: 20/4/2021 22:34