TŮMA, František, Linda NEPIVODOVÁ a Nicola Catherine FOŘTOVÁ. Výzkum interakce mezi spolužáky : přehled konverzačněanalytických studií. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 2, s. 7-28. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2019.12.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum interakce mezi spolužáky : přehled konverzačněanalytických studií
Název anglicky Research on Interaction Among Peers : A Review of Conversation-Analytic Studies of Classroom Interaction
Autoři TŮMA, František (203 Česká republika, garant, domácí), Linda NEPIVODOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Nicola Catherine FOŘTOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Orbis Scholae, Praha, Karolinum, 2019, 1802-4637.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/19:00107591
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.12
Klíčová slova česky interakce mezi spolužáky; interakce ve třídě; konverzační analýza; pedagogický výzkum
Klíčová slova anglicky peer interaction; classroom interaction; conversation analysis; educational research
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 3. 4. 2020 11:15.
Anotace
Interakce mezi spolužáky (např. během práce ve dvojicích nebo ve skupinách) představuje v českých pedagogických vědách jednu z dosud málo probádaných oblastí. V této přehledové studii proto představujeme konverzační analýzu, která poskytuje teoretický a metodologický rámec pro zkoumání probíhající interakce, a poté na základě 28 zahraničních konverzačněanalytických studií vybraných z databáze Scopus podáváme přehled o stavu zahraničního výzkumu v oblasti interakce mezi spolužáky. I když se většina studií zabývá výukou cizích jazyků a pochází z vysokého školství, existují také studie z nižších stupňů vzdělávání a z jiných vyučovacích předmětů. Studie ukazují, jak spolužáci plánují a řeší zadané úlohy, jak během takové interakce dochází k učení se (včetně osvojování cizího jazyka a rozvoje interakční kompetence u žáků a studentů), jak vrstevníci jeden druhého vyučují a jak spolužáci v interakci používají tělesné, jazykové nebo materiální prostředky. Ze studií vyplývá, že interakce typicky probíhá nelineárně a dynamicky. Tato zaměření výzkumu v závěru konfrontujeme s některými pedagogickými a psychologickými pohledy na výuku a diskutujeme o vztahu konverzační analýzy a pedagogického výzkumu.
Anotace anglicky
Interaction among peers (e.g. within pairwork or groupwork) represents an under-researched area in Czech educational sciences. Therefore, in this article we introduce conversation analysis, which provides a theoretical and methodological framework for investigating ongoing interaction. A review of research on peer interaction published internationally in 28 conversation-analytic studies that were selected from the Scopus database is then presented. Although the majority of the studies are related to higher education and to foreign language teaching and learning, some studies were conducted at lower levels of education and in other subjects. The studies show how peers plan and solve tasks, how they learn in interaction (including foreign language acquisition and development of interactional competence), how they teach each other and how they use embodied, language or material resources. It follows that interaction is typically non-linear and dynamic in nature. We contrast these foci with some educational and psychological perspectives on learning and teaching and then discuss the relationship between conversation analysis and educational research.
Návaznosti
GA18-02363S, projekt VaVNázev: Interakce ve frontální výuce a skupinové práci v hodinách angličtiny na střední škole
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Tůma, F. 10. 1. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1550256/18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1550256/18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1550256/18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1550256/18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.pdf?info
Vloženo
Pá 10. 1. 2020 17:37, doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. František Tůma, Ph.D., učo 119281
  • osoba Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A., učo 169777
  • osoba Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124
  • osoba Mgr. Linda Nepivodová, Ph.D., učo 52390
Atributy
 

18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1550256/18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1550256/18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
418,1 KB
Hash md5
3830a5fae819862e17f860dd65c08f95
Vloženo
Pá 10. 1. 2020 17:37

18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1550256/18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1550256/18-02363STumaNepivodovaFortova2019-OS.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
67,6 KB
Hash md5
ad1d678a57dbf5e5b60a6ed8dfb0013f
Vloženo
Pá 10. 1. 2020 17:40
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 8. 2021 21:35