SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ. Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů. In VNUF 24, UHK. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů
Název česky Dva demonstrační experimenty a dva myšlenkové problémy z Newtonových Principů
Název anglicky Two Scientific Demonstration and two Thought Experiments from Newton's Principia
Autoři SVOBODOVÁ, Jindřiška a Jan NOVOTNÝ.
Vydání VNUF 24, UHK, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Newton, absolute motion, Platonův- Galileův problém
Klíčová slova anglicky Newton, absolute motion, Plato-Galilieo Problem
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384. Změněno: 2. 9. 2019 19:19.
Anotace
Náš příspěvek přináší pojednání o Galileově-Platónově problému, a popisy experimentů, jimiž Newton dokazoval: platnost zákona akce a reakce, prověřoval g a nakonec pokus s rotujícími koulemi, pomocí něhož hledal důkaz existence absolutního prostoru.
Anotace anglicky
Our paper discusses Galileo-Plato's problem, and the experiments Newton proved: the validity of the 3.law, constant value ofg, and finally an experiment with rotating spheres to find evidence of the existence of absolute space.
Návaznosti
MUNI/G/0835/2016, interní kód MUNázev: Prameny novověké vědy (Akronym: PRNOVE)
Investor: Masarykova univerzita, Prameny novověké vědy, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 12. 2023 19:32