SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka. Implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice. In Životné podmineky a zdravie. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice
Název česky Implementace problematiky prevence chronických neinfekčních chorob do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice
Název anglicky Implementation of chronic non-infectious diseases prevention into health education at primary schools in the Czech Republic
Autoři SLANÁ REISSMANNOVÁ, Jitka.
Vydání Životné podmineky a zdravie, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky zdraví; chronické neinfekční nemoci; prevence; výchova ke zdraví; metodika
Klíčová slova anglicky health; chronic non-communicable diseases; prevention; health education; methodological material
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., učo 23275. Změněno: 29. 2. 2020 09:27.
Anotace
Příspěvek představuje návrh implementace problematiky chronických neinfekčních chorob do výuky výchovy ke zdraví na základních školách v České republice. Výchova ke zdraví, jako předmět na 2. stupni základních školá v České republice, vytváří vhodný prostor pro výuku problematiky prevence chronických neinfekčních chorob, dosud však toto téma patří mezi téma okrajové čí absentující. Z toho důvodu byly vytvořeny dva metodické materiály, které mají učitelům pomoci problematiku zařadit do výuky výchovy ke zdraví, zvýšit zdravotní gramotnost žáků (a také rodičů) a v důsledku přispěk ke snížení výskytu chronických neinfekčních chorob v populaci. První metodický materiál My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví je zaměřen na onkologickou prevenci, druhý materiál Rozhodni se! aneb životním stylem ke zdraví na prevenci ostatních neinfekčních chorob.
Anotace anglicky
The paper presents a proposal for the implementation of chronic non-infectious diseases in the education of health education at primary schools in the Czech Republic. Health education, as a subject at secondary school in the Czech Republic, creates a suitable space for teaching the issue of prevention of chronic non-infectious diseases, but this topic is still a marginal or absent topic. For this reason, two methodological materials have been developed to help teachers integrate the issue into health education, improve the health literacy of pupils (and also parents) and, as a result, contribute to reducing the incidence of chronic non-infectious diseases in the population. The first methodical material We are not afraid of crayfish or health prevention is focused on cancer prevention, the second material Decide! or lifestyle to prevent other non-infectious diseases.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 19:40