BAŠKIERA, Senka a Lumír GVOŽDÍK. Je li spontana lokomotorna aktivnost ponovljiva u uvjetima različitih tjelesnih temperatura i među jedinkama mladih vodenjaka? In 13th Croatian Biological Congress. 2018. ISSN 1848-5553.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Je li spontana lokomotorna aktivnost ponovljiva u uvjetima različitih tjelesnih temperatura i među jedinkama mladih vodenjaka?
Název anglicky Is spontaneous locomotor activity repeatable across body temperatures and among individuals? A case study on juvenile newts
Autoři BAŠKIERA, Senka a Lumír GVOŽDÍK.
Vydání 13th Croatian Biological Congress, 2018.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL to congress event
ISSN 1848-5553
Klíčová slova anglicky repeatability, thermal dependence, amphibians, locomotor activity
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mag. Senka Baškiera, učo 477099. Změněno: 16. 9. 2019 14:25.
Anotace
Lokomotorna aktivnost jedna je od glavnih značajki živih organizama. Iako ovo obilježje određuju važne ekološke procese, poput sposobnosti rasprostranjenja i interakcija jedinki, nedovoljno je znanja o izvorima njegove varijabilnosti. U našem smo istraživanju ispitivali utjecaj tjelesne temperature (13, 18, 23, i 28°C) i individualnosti na spontanu lokomotornu aktivnost u mladih jedinki planinskog vodenjaka, Ichthyosaura alpestris, tijekom dva tjedna. Spontanu smo lokomotornu aktivnost opisali pomoću četiri svojstva: ukupna pređena udaljenost, maksimalna brzina kretanja, frekvencija kretanja i ukupna aktivnost. Dobiveni rezultati pokazuju kako su tjelesna temperatura, identitet ispitivanih jedinki, ali i vrijeme testiranja imali različiti utjecaj na navedena svojstva. U prvom tjednu ispitivanja svojstva koja su bila pod utjecajem temperature i razlikovale su se među jedinkama, nisu bila podložna njima u drugom tjednu, osim u slučaju frekvencije kretanja. Usprkos razlici u dobivenim apsolutnim vrijednostima za sva svojstva, individualne su vrijednosti iz prvog tjedna bila pozitivno asocirana s onima iz drugog tjedna. Odnosno, jedinke koje su bile aktivnije u prvom tjednu testiranja, bile su aktivnije i tijekom drugog pokazujući tako kratkoročnu ponovljivosti ovih svojstava. Ovi će rezultati biti u budućnosti od velikog značaja prilikom modeliranja utjecaja klimatskih promjena na interakcije vrsta.
Anotace anglicky
Locomotor activity is among major attributes of living organisms. Although this trait determines important ecological processes, such as dispersal and species interactions, the sources of its variation are not fully understood. We repeatedly examined the influence of body temperature (13, 18, 23, and 28°C) and individual identity on spontaneous locomotor activity in juvenile alpine newts, Ichthyosaura alpestris, during two consecutive weeks. Spontaneous locomotor activity was characterized by four traits: total distance traveled, maximum velocity, frequency of movements and total activity. Body temperature, individual identity and the week of measurement had various influence on the examined traits. Those traits which were affected by body temperature and individual identity during the first round of measurements, were not affected by them during the second round, except for frequency of movements. Despite distinct absolute values in all traits, individual values from one week were positively associated with those from the second week. In ther words, more active individuals during the first week were also more active during the second week suggesting short-term repeatability of this trait. Thermal dependence of spontaneous locomotor activity diverged from assumptions of current theory. This result has implications for further modeling the effect of climate change on species interactions.
Návaznosti
MUNI/A/1078/2017, interní kód MUNázev: Behaviorální, Ekologický a Fylogenetický výzkum Obratlovců (Akronym: BEFO)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
13-HBKongres-Knjiga-sazetaka-13-CBC-Book-of-abstracts-2018.pdf   Verze souboru Baškiera, S. 16. 9. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D., učo 249636
  • osoba Mag. Senka Baškiera, učo 477099
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 16. 6. 2021 16:32