KUBERNÁTOVÁ, Monika a Jan CEMPÍREK. Crystal chemistry of Pb-rich tourmaline. In 9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Crystal chemistry of Pb-rich tourmaline
Název česky Krystalová chemie Pb-bohatého turmalínu
Autoři KUBERNÁTOVÁ, Monika a Jan CEMPÍREK.
Vydání 9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy, 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10504 Mineralogy
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky pegmatit; turmalín; liddicoatit; elbait; amazonit; olovo; Vietnam
Klíčová slova anglicky pegmatite; tourmaline; liddicoatite; elbaite; amazonite; lead; Vietnam
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Monika Kubernátová, učo 460456. Změněno: 17. 9. 2019 11:27.
Anotace
The Minh Tien pegmatite in northern Vietnam is an elbaite-subtype granitic pegmatite with a mixed LCT+NYF geochemical signature. Tourmaline composition corresponds to fluor-liddicoatite, fluor-elbaite, and rarely also a Pb-analogue of fluor-liddicoatite. The primary lead enrichment in tourmaline is related to alteration of amazonite. Textural relations show that the Pb-rich tourmaline (Tur 1) formed together with lepidolite during metasomatic albitization of K-feldspar, and the further three generations formed during hydrothermal reaction of Li,B,F-rich fluids with Tur 1, K-feldspar and albite.
Anotace česky
Pegmatit Minh Tien v severním Vietnamu je granitický pegmatit elbaitového subtypu se smíšenou geochemickou signaturou LCT+NYF. Složení turmalínu odpovídá fluor-liddicoatitu, fluor-elbaitu, a vzácně též Pb-analogu fluor-liddicoatitu. Primární nabohacení Pb v turmalínu je vázáno na alteraci amazonitu. Texturní vztahy ukazují, že Pb-bohatý turmalín (Tur 1) vznikl spolu s lepidolitem během metasomatické albitizace K-živce, a další tři generace vznikly hydrotermální reakcí Li,B,F-bohatých fluid s Tur 1, K-živcem a albitem.
Návaznosti
GA17-17276S, projekt VaVNázev: Turmalín - indikátor geologických procesů
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Abstract_book_ECMS2019_web.pdf   Verze souboru Kubernátová, M. 29. 1. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf?info
Vloženo
St 29. 1. 2020 23:32

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., učo 15719
  • osoba Bc. Monika Kubernátová, učo 460456
Atributy
 

Abstract_book_ECMS2019_web.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
5,9 MB
Hash md5
2154be3296f9d3a39e984c351e1694d2
Vloženo
St 29. 1. 2020 23:32

Abstract_book_ECMS2019_web.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
332,7 KB
Hash md5
85bed3ef111f1bc720e87dc1158295d2
Vloženo
St 29. 1. 2020 23:44
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 14. 7. 2020 19:21