KUBERNÁTOVÁ, Monika and Jan CEMPÍREK. Crystal chemistry of Pb-rich tourmaline. In 9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Crystal chemistry of Pb-rich tourmaline
Name in Czech Krystalová chemie Pb-bohatého turmalínu
Authors KUBERNÁTOVÁ, Monika and Jan CEMPÍREK.
Edition 9th European Conference on Mineralogy and Spectroscopy, 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10504 Mineralogy
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) pegmatit; turmalín; liddicoatit; elbait; amazonit; olovo; Vietnam
Keywords in English pegmatite; tourmaline; liddicoatite; elbaite; amazonite; lead; Vietnam
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Monika Kubernátová, učo 460456. Changed: 17. 9. 2019 11:27.
Abstract
The Minh Tien pegmatite in northern Vietnam is an elbaite-subtype granitic pegmatite with a mixed LCT+NYF geochemical signature. Tourmaline composition corresponds to fluor-liddicoatite, fluor-elbaite, and rarely also a Pb-analogue of fluor-liddicoatite. The primary lead enrichment in tourmaline is related to alteration of amazonite. Textural relations show that the Pb-rich tourmaline (Tur 1) formed together with lepidolite during metasomatic albitization of K-feldspar, and the further three generations formed during hydrothermal reaction of Li,B,F-rich fluids with Tur 1, K-feldspar and albite.
Abstract (in Czech)
Pegmatit Minh Tien v severním Vietnamu je granitický pegmatit elbaitového subtypu se smíšenou geochemickou signaturou LCT+NYF. Složení turmalínu odpovídá fluor-liddicoatitu, fluor-elbaitu, a vzácně též Pb-analogu fluor-liddicoatitu. Primární nabohacení Pb v turmalínu je vázáno na alteraci amazonitu. Texturní vztahy ukazují, že Pb-bohatý turmalín (Tur 1) vznikl spolu s lepidolitem během metasomatické albitizace K-živce, a další tři generace vznikly hydrotermální reakcí Li,B,F-bohatých fluid s Tur 1, K-živcem a albitem.
Links
GA17-17276S, research and development projectName: Turmalín - indikátor geologických procesů
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Abstract_book_ECMS2019_web.pdf   File version Kubernátová, M. 29. 1. 2020

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 29. 1. 2020 23:32

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., učo 15719
  • a concrete person Bc. Monika Kubernátová, učo 460456
Attributes
 

Abstract_book_ECMS2019_web.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
5,9 MB
Hash md5
2154be3296f9d3a39e984c351e1694d2
Uploaded/Created
Wed 29. 1. 2020 23:32

Abstract_book_ECMS2019_web.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1557816/Abstract_book_ECMS2019_web.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
332,7 KB
Hash md5
85bed3ef111f1bc720e87dc1158295d2
Uploaded/Created
Wed 29. 1. 2020 23:44
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 11. 7. 2020 04:27