STOJAROVÁ, Věra. Unifying the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina – mission completed? Vojenské Rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2019, vol. 28, No 3, p. 71-82. ISSN 1210-3292. doi:10.3849/2336-2995.28.2019.03.071-082.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Unifying the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina – mission completed?
Name in Czech Unifikace Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny – proces sjednocování
Authors STOJAROVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vojenské Rozhledy, Praha, Ministerstvo obrany ČR, 2019, 1210-3292.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW článek - open access
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00108306
Organization unit Faculty of Social Studies
Doi http://dx.doi.org/10.3849/2336-2995.28.2019.03.071-082
UT WoS 000610606500006
Keywords (in Czech) Ozbrojené síly Bosny a Hercegoviny; Bosna a Hercegovina; Daytonská mírová smlouva
Keywords in English Armed Forces of Bosnia and Herzegovina; Bosnia and Hercegovina; Dayton Peace Agreement
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 25. 2. 2021 09:28.
Abstract
The Armed Forces of BiH were officially unified in 2005 and are composed of two founding armies: the Bosniak-Croat Army of the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Bosnian Serb Army of Republika Srpska. Even though the unified armed forces celebrated their 13th anniversary in December 2018 and are presented as a success story, the political environment in Bosnia and Herzegovina, particularly in Republika Srpska, does not foster a sense of unity in the armed forces. The paper explores the vulnerabilities that the unified armed forces face, particularly in relation to the process of state building in Bosnia and Herzegovina. The text concludes, that the main concerns for the BiH armed forces include the old equipment, the economic problems of the country and budget constraints, politicisation and ethnicisation – while ongoing nationalism and the unsure future of BiH remain the greatest external challenges.
Abstract (in Czech)
Ozbrojené síly Bosny a Hercegoviny byly oficiálně sjednoceny v roce 2005 a byly složeny ze dvou zakládajících složek: Armády FBiH a Armády RS. I když sjednocené ozbrojené síly oslavily v prosinci 2018 své třinácté výročí a jsou prezentovány velice pochvalně, politické prostředí v Bosně a Hercegovině, zejména v Republice srbské, nepřispívá k pocitu jednoty ozbrojených sil. Článek se bude zabývat výzvami sjednocených ozbrojených sil ve vztahu k procesu state-buildingu v postkonfliktní Bosně a Hercegovině. K hlavním obavám ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny patří staré vybavení, ekonomické problémy země a rozpočtová omezení, politizace a etnicizace; přetrvávající nacionalismus a nejistá budoucnost Bosny a Hercegoviny zůstávají největšími vnějšími problémy.
Links
OWMASUN201802, research and development projectName: SIVARBAL- návrh systému indikátorů včasného varování pro možné krizové situace na Balkáně
Investor: Ministry of Defence of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.pdf Licence Creative Commons  File version Farkašová, B. 20. 9. 2019

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1559836/VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1559836/VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1559836/VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1559836/VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 20. 9. 2019 14:07, Bc. Blanka Farkašová

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D., učo 82653
  • a concrete person Bc. Blanka Farkašová, učo 97333
Attributes
 

VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1559836/VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1559836/VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
361,5 KB
Hash md5
22fbe32bc71c5d5d8641ffd542b6df9f
Uploaded/Created
Fri 20. 9. 2019 14:07

VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1559836/VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1559836/VR_2019-3_Unifying_the_Armed_Forces_of_BH.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
32 KB
Hash md5
42892e8db9e094e3c5961dce8b833547
Uploaded/Created
Fri 20. 9. 2019 15:55
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 5. 2022 11:05