HEMALA, Vladimír. Príspevok k poznaniu bzdôch (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) NP Poloniny. In Miroslav Fulín. Prehľad výsledkov odborných sekcií. XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. 28.07. – 03.08.2018 Zboj. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2019. s. 27-39. ISBN 978-80-8184-058-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Príspevok k poznaniu bzdôch (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) NP Poloniny
Název anglicky Contribution to the knowledge of true bugs (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) of the Poloniny NP
Autoři HEMALA, Vladimír.
Vydání Prehľad výsledkov odborných sekcií. XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. 28.07. – 03.08.2018 Zboj. od s. 27-39, 13 s. 2019.
Nakladatel Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10616 Entomology
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-8184-058-6
Klíčová slova česky Heteroptera; Poloniny; Slovensko; Karpaty; faunistika
Klíčová slova anglicky Heteroptera; Poloniny Mts.; Slovakia; Carpathians; faunistics
Změnil Změnil: Mgr. Vladimír Hemala, Ph.D., učo 439888. Změněno: 5. 10. 2020 00:01.
Anotace
V tomto príspevku je predstavených osem druhov nových pre územie NP Poloniny, čím sa celkový počet dosiaľ známych druhov zvýšil na 204 a taktiež je tu predstavený nález mimoriadne vzácneho druhu Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) (Rhyparochromidae), ktorý predstavuje len druhý nález druhu na Slovensku po 47 rokoch a vôbec štvrtý známy nález druhu v celých Karpatoch. Spomedzi doteraz zaznamenaných druhov bzdôch z NP Poloniny sa ani jediný nenachádza na Červenom zozname bzdôch Slovenska (Štepanovičová & Bianchi 2001), avšak tri druhy spomedzi zaznamenaných v tomto príspevku (Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836), Panaorus adspersus a Megalotomus junceus (Scopoli, 1763)) navrhujem na zaradenie do červeného zoznamu v budúcnosti. V príspevku je taktiež predstavený literárny súhrn historických údajov publikovaných v prácach Horváth (1886, 1897) a Benedek (1970), ktoré v predchádzajúcich revíziách fauny NP Poloniny boli prehliadnuté. Jedná sa o údaje pochádzajúce z 19. storočia a teda najstaršie známe nálezy bzdôch z územia Polonín.
Anotace anglicky
Eight species new for the area of the Poloniny National Park are presented in this paper. The number of known species from the area increased to 204 and the record of very rare species Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) (Rhyparochromidae) is presented here also. It represents the only second known record of the species in Slovakia after 47 years and only fourth known record of the species in whole Carpathians. No one species from all recorded from the Poloniny NP until now is given in the Red List of Heteroptera of Slovakia (Štepanovičová & Bianchi 2001), but three species presented in this paper (Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836), Panaorus adspersus a Megalotomus junceus (Scopoli, 1763)) I suggest to include into red list in the future. A literary review of old records published in Horváth (1886, 1897) and Benedek (1970) is given, however these were overlooked in previous revisions of the heteropteran fauna of Poloniny NP. These records come from 19th century and therefore they are the oldest known records of Heteroptera from the area of Poloniny Mts.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 13:53