HEMALA, Vladimír. Príspevok k poznaniu bzdôch (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) NP Poloniny (Contribution to the knowledge of true bugs (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) of the Poloniny NP). In Miroslav Fulín. Prehľad výsledkov odborných sekcií. XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. 28.07. – 03.08.2018 Zboj. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2019. p. 27-39. ISBN 978-80-8184-058-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Príspevok k poznaniu bzdôch (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) NP Poloniny
Name (in English) Contribution to the knowledge of true bugs (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) of the Poloniny NP
Authors HEMALA, Vladimír.
Edition Prehľad výsledkov odborných sekcií. XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. 28.07. – 03.08.2018 Zboj. p. 27-39, 13 pp. 2019.
Publisher Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10616 Entomology
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-8184-058-6
Keywords (in Czech) Heteroptera; Poloniny; Slovensko; Karpaty; faunistika
Keywords in English Heteroptera; Poloniny Mts.; Slovakia; Carpathians; faunistics
Changed by Changed by: Mgr. Vladimír Hemala, učo 439888. Changed: 5. 10. 2020 00:01.
Abstract
V tomto príspevku je predstavených osem druhov nových pre územie NP Poloniny, čím sa celkový počet dosiaľ známych druhov zvýšil na 204 a taktiež je tu predstavený nález mimoriadne vzácneho druhu Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) (Rhyparochromidae), ktorý predstavuje len druhý nález druhu na Slovensku po 47 rokoch a vôbec štvrtý známy nález druhu v celých Karpatoch. Spomedzi doteraz zaznamenaných druhov bzdôch z NP Poloniny sa ani jediný nenachádza na Červenom zozname bzdôch Slovenska (Štepanovičová & Bianchi 2001), avšak tri druhy spomedzi zaznamenaných v tomto príspevku (Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836), Panaorus adspersus a Megalotomus junceus (Scopoli, 1763)) navrhujem na zaradenie do červeného zoznamu v budúcnosti. V príspevku je taktiež predstavený literárny súhrn historických údajov publikovaných v prácach Horváth (1886, 1897) a Benedek (1970), ktoré v predchádzajúcich revíziách fauny NP Poloniny boli prehliadnuté. Jedná sa o údaje pochádzajúce z 19. storočia a teda najstaršie známe nálezy bzdôch z územia Polonín.
Abstract (in English)
Eight species new for the area of the Poloniny National Park are presented in this paper. The number of known species from the area increased to 204 and the record of very rare species Panaorus adspersus (Mulsant & Rey, 1852) (Rhyparochromidae) is presented here also. It represents the only second known record of the species in Slovakia after 47 years and only fourth known record of the species in whole Carpathians. No one species from all recorded from the Poloniny NP until now is given in the Red List of Heteroptera of Slovakia (Štepanovičová & Bianchi 2001), but three species presented in this paper (Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836), Panaorus adspersus a Megalotomus junceus (Scopoli, 1763)) I suggest to include into red list in the future. A literary review of old records published in Horváth (1886, 1897) and Benedek (1970) is given, however these were overlooked in previous revisions of the heteropteran fauna of Poloniny NP. These records come from 19th century and therefore they are the oldest known records of Heteroptera from the area of Poloniny Mts.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
21_Hemala2019_HET_Poloniny_VS_TOP.pdf Licence Creative Commons  File version Hemala, V. 20. 9. 2019

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Vladimír Hemala, učo 439888
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 31. 7. 2021 22:07