NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ. Experimenty a myšlenkové problémy z Principů (Trial and Thought experiments in Principia). In Křížová Michaela. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 24. 1st ed. HKU: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Jednota českých matematiků a fyziků Fyzikální pedagogická společnost, 2019. 5 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Experimenty a myšlenkové problémy z Principů
Name in Czech Experimenty a myšlenkové problémy z Principů
Name (in English) Trial and Thought experiments in Principia
Authors NOVOTNÝ, Jan and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. vyd. HKU, Sborník příspěvků z mezinárodní konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 24, 5 pp. 2019.
Publisher Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Jednota českých matematiků a fyziků Fyzikální pedagogická společnost
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) historie fyziky, Newton, Galileo
Keywords in English Newton, Galileo, Physics History
Changed by Changed by: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384. Changed: 22. 9. 2019 18:44.
Links
MUNI/G/0835/2016, interní kód MUName: Prameny novověké vědy (Acronym: PRNOVE)
Investor: Masaryk University, INTERDISCIPLINARY - Interdisciplinary research projects
PrintDisplayed: 11. 8. 2022 09:50