NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. s. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models
Název česky Epistemické diskursy vysvětlení a porozumění v modelech posouzení
Autoři NAVRÁTIL, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1st. Oxon, New York, The Routledge Handbook of Social Work Theory, od s. 41-54, 14 s. Routledge International Handbooks, 2019.
Nakladatel Routledge
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50900 5.9 Other social sciences
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Stránky vydavatele
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00110748
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-0-415-79343-8
UT WoS 000545854100005
Klíčová slova česky sociální práce; teorie; epistemologie;
Klíčová slova anglicky social work; theory; epistemology
Štítky epistemology, rivok, Social work, theory, topvydavatel
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 21. 4. 2021 12:13.
Anotace
The Routledge Handbook of Social Work Theory provides an interdisciplinary and international introduction to social work theory. It presents an analytical review of the wide array of theoretical ideas that influence social work on a global scale. It sets the agenda for future trends within social work theory. Separated into four parts, this handbook examines important themes within the discourses on social work theory, as well as offering a critical evaluation of how theoretical ideas influence social work as a profession and in practice. It includes a diverse range of interdisciplinary topics, covering the aims and nature of social work, social work values and ethics, social work practice theories and the use of theory in different fields of practice. The contributors show how and why theory is so important to social work and analyze the impact these concepts have made on social intervention. Bringing together an international team of leading academics within the social work field and newer contributors close to practice, this handbook is essential reading for all those studying social work, as well as practitioners, policymakers and those involved in the associated fields of health and social care.
Anotace česky
Routledge Handbook of the Social Work Theory poskytuje interdisciplinární a mezinárodní úvod do teorie sociální práce. Předkládá analytický přehled široké škály teoretických myšlenek, které ovlivňují sociální práci v globálním měřítku. Stanovuje agendu pro budoucí trendy v teorii sociální práce. Tato příručka, rozdělena do čtyř částí, zkoumá důležitá témata v rámci diskurzů o teorii sociální práce a nabízí kritické zhodnocení toho, jak teoretické myšlenky ovlivňují sociální práci jako profese a v praxi. Zahrnuje různorodou škálu interdisciplinárních témat, která pokrývají cíle a povahu sociální práce, hodnoty a etiku sociální práce, teorie praxe sociální práce a využití teorie v různých oblastech praxe. Přispěvatelé ukazují, jak a proč je teorie tak důležitá pro sociální práci, a analyzují dopad těchto konceptů na sociální intervence. Tato příručka, která spojuje mezinárodní tým předních akademiků v oblasti sociální práce a novějších přispěvatelů blízko k praxi, je nezbytným čtením pro všechny, kteří studují sociální práci, jakož i pro odborníky z praxe, tvůrce politik a osoby zapojené do souvisejících oblastí zdravotnictví a sociální péče.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 13:41