NAVRÁTIL, Pavel. Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models. In Malcolm Payne, Emma Reith-Hall. The Routledge Handbook of Social Work Theory. 1st. Oxon, New York: Routledge, 2019. p. 41-54. Routledge International Handbooks. ISBN 978-0-415-79343-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Epistemic discourses of 'explanation' and 'understanding' in assessment models
Name in Czech Epistemické diskursy vysvětlení a porozumění v modelech posouzení
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1st. Oxon, New York, The Routledge Handbook of Social Work Theory, p. 41-54, 14 pp. Routledge International Handbooks, 2019.
Publisher Routledge
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Stránky vydavatele
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00110748
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-0-415-79343-8
UT WoS 000545854100005
Keywords (in Czech) sociální práce; teorie; epistemologie;
Keywords in English social work; theory; epistemology
Tags epistemology, rivok, Social work, theory, topvydavatel
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 21. 4. 2021 12:13.
Abstract
The Routledge Handbook of Social Work Theory provides an interdisciplinary and international introduction to social work theory. It presents an analytical review of the wide array of theoretical ideas that influence social work on a global scale. It sets the agenda for future trends within social work theory. Separated into four parts, this handbook examines important themes within the discourses on social work theory, as well as offering a critical evaluation of how theoretical ideas influence social work as a profession and in practice. It includes a diverse range of interdisciplinary topics, covering the aims and nature of social work, social work values and ethics, social work practice theories and the use of theory in different fields of practice. The contributors show how and why theory is so important to social work and analyze the impact these concepts have made on social intervention. Bringing together an international team of leading academics within the social work field and newer contributors close to practice, this handbook is essential reading for all those studying social work, as well as practitioners, policymakers and those involved in the associated fields of health and social care.
Abstract (in Czech)
Routledge Handbook of the Social Work Theory poskytuje interdisciplinární a mezinárodní úvod do teorie sociální práce. Předkládá analytický přehled široké škály teoretických myšlenek, které ovlivňují sociální práci v globálním měřítku. Stanovuje agendu pro budoucí trendy v teorii sociální práce. Tato příručka, rozdělena do čtyř částí, zkoumá důležitá témata v rámci diskurzů o teorii sociální práce a nabízí kritické zhodnocení toho, jak teoretické myšlenky ovlivňují sociální práci jako profese a v praxi. Zahrnuje různorodou škálu interdisciplinárních témat, která pokrývají cíle a povahu sociální práce, hodnoty a etiku sociální práce, teorie praxe sociální práce a využití teorie v různých oblastech praxe. Přispěvatelé ukazují, jak a proč je teorie tak důležitá pro sociální práci, a analyzují dopad těchto konceptů na sociální intervence. Tato příručka, která spojuje mezinárodní tým předních akademiků v oblasti sociální práce a novějších přispěvatelů blízko k praxi, je nezbytným čtením pro všechny, kteří studují sociální práci, jakož i pro odborníky z praxe, tvůrce politik a osoby zapojené do souvisejících oblastí zdravotnictví a sociální péče.
PrintDisplayed: 2. 2. 2023 15:11