Informační systém MU
KUBEŠ, Martin a Jaromír LEICHMANN. Geochemie, petrografie a mineralogie ultrabazických hornin gföhlské jednotky moldanubika – nové poznatky o jejich původu a vývoji. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2019. ISBN 978-80-87487-24-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Geochemie, petrografie a mineralogie ultrabazických hornin gföhlské jednotky moldanubika – nové poznatky o jejich původu a vývoji
Název anglicky Geochemistry, petrography and mineralogy of ultrabasic rocks from the Moldanubian Zone (Gföhl Unit) - new knowledge of their origin and evolution
Autoři KUBEŠ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Jaromír LEICHMANN (203 Česká republika, domácí).
Vydání Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 10505 Geology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/19:00110760
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-87487-24-2
Klíčová slova česky ultrabazika; serpentinit; geochemie; zemský plášť
Klíčová slova anglicky ultrabasic rocks; serpentinite; geochemistry; Earth's mantle
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Martin Kubeš, učo 397225. Změněno: 24. 9. 2019 13:23.
Anotace
Z regionálně-geologického pohledu, lze na základě prostorové asociace serpentinitů s eklogity a HP granulity, geochemie samotných serpentinitů (vysoký obsah Ti ~ 132-730 ppm, zvýšené koncentrace Yb dosahující až 0,35 ppm a distribuce REE) a chemického složení Cr-spinelidů usuzovat, že se studovaná ultrabazika vyvíjela v prostředí subdukční zóny (Deschamps et al. 2013), která se utvářela v důsledku kolize mezi bohemikem a moldanubikem v průběhu HP-HT etapy variské orogeneze, což koresponduje s geochronologickými daty z ultrabazik (Sm-Nd ~ 336-339 Ma; viz Medaris et al. 2005), srovnatelnými s výsledky izotopických rozborů U-Pb metamorfních zirkonů z gföhlských granulitů (338-347 Ma; viz Kröner et al. 2000).
Anotace anglicky
From a regional geological point of view, ultrabasic rocks correspond to subduction-related serpentinites, based on geochemistry (higher Ti ~ 132-730 ppm, increased Yb concentration up to 0.35 ppm and REE distribution), the spatial association with eclogites and HP granulites and the chemical composition of Cr-spinels (Deschamps et al. 2013). Examined serpentinites have formed as a result of a collision between the Bohemicum and the Moldanubicum during the HP-HT stage of Variscan orogenesis, which suggest geochronological data from ultrabasics (Sm-Nd ~ 336-339 Ma; see Medaris et al. 2005), comparable to radiometric U-Pb ages metamorphic zircons from Gföhl granulites (338-347 Ma; see Kröner et al. 2000).
Zobrazeno: 4. 2. 2023 10:31