PECINA, Pavel. BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDÉLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM (RESEARCH APPROACH IN TECHNICAL EDUCATION: THEORY AND RESEARCH). LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, Ročník 9, No 2, p. 55-58. ISSN 1804-526X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDÉLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM
Name in Czech BADATELSKÝ PŘÍSTUP V TECHNICKÉM VZDÉLÁVÁNÍ: TEORIE A VÝZKUM
Name (in English) RESEARCH APPROACH IN TECHNICAL EDUCATION: THEORY AND RESEARCH
Authors PECINA, Pavel.
Edition 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Review
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Changed: 1. 10. 2019 17:20.
Abstract
Publikovaná recenze vydané odborné knihy (monografie): Dostál, J., Kožuchová, M. (2016). Badatelský přístup v technickém vzdělávání: Teorie a výzkum. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
PrintDisplayed: 18. 8. 2022 18:28