CHYTILEK, Roman and Petra SVAČINOVÁ. Parties of political entrepreneurs in the Czech Republic and Slovakia : Unfolding tale of multifaceted actors. In Jonathan Mendilow, Éric Phélippeau (eds.). Political Corruption in a World in Transition. Wilmington: Vernon press, 2019. p. 211-238. Series in politics. ISBN 978-1-62273-332-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Parties of political entrepreneurs in the Czech Republic and Slovakia : Unfolding tale of multifaceted actors
Authors CHYTILEK, Roman (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petra SVAČINOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Wilmington, Political Corruption in a World in Transition, p. 211-238, 28 pp. Series in politics, 2019.
Publisher Vernon press
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00107696
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-1-62273-332-3
Keywords (in Czech) podnikatelské strany; stranické systémy; korupce; Střední a Východní Evropa
Keywords in English entrepreneurial parties; party systems; corruption; Central Eastern Europe
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 10/2/2020 13:47.
Abstract
The chapter (of a monograph dealing with recent manifestations of s legal corruption) deals with Czech- and Slovak parties of political entrepreneurs (PPE). We discuss the definition issues of PPEs, then, we focus on the their internal organization and the political appeals with which the PPEs political entrepreneurs broke into the party systems of the Czech Republic and Slovakia. We show that it is not the same ideology or the same entrepreneurial strategy of their founders, or even the same strategy towards the existing political system that these entities had in common. In practice, the projects of political entrepreneurship had different outlets that were significantly influenced by the personality of the political entrepreneur and his specific strategies in the party building and institutionalisation process.
Abstract (in Czech)
Kapitola, která je součástí monografie, věnující se současným projevům "legální/systémové korupce" se věnuje podnikatelských stranám v Čechách a na Slovensku. Kromě vymezení pojmu diskutujeme vnitřní organizaci těchto stran a zejména jejich politické apely, které jim umožnily proniknout do místních stranických systémů. Ukazujeme, že se neshodují ani ideologicky, ani shodnou dlouhodobou strategií svého zakladatele a dokonce ani vztahem k politickému systému, Jednalo se naopak o unikátní projekty, jejichž působení lze vysvětlit zejména cíli jejich zakladatelů a rozhodnutími, která učinili v zakladatelské fázi těchto stran.
Links
GA17-02226S, research and development projectName: Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 26/9/2022 14:25