KOTKOVÁ, Petra. Marriage for Transpeople. In DNY PRÁVA 2018 - DAYS OF LAW 2018 Part I. Marriage for all? 1st ed. Brno: Masaryk University, 2019. p. 79-89, 10 pp. ISBN 978-80-210-9304-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marriage for Transpeople
Authors KOTKOVÁ, Petra.
Edition 1. vyd. Brno, DNY PRÁVA 2018 - DAYS OF LAW 2018 Part I. Marriage for all? p. 79-89, 10 pp. 2019.
Publisher Masaryk University
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-9304-1
Keywords (in Czech) Transgender, Změna pohlaví, Trans-lidé, Manželství, Judikatura
Keywords in English Transgender; Reassignment; Transpeople; Marriage; Case Law; Czech New
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Kotková, učo 431310. Changed: 16/10/2019 18:57.
Abstract
Trans-people is a term for people who have conflict between their psychic and physical sex. The reassignment is linked to a several consequences. One of them is termination of marriage. This paper is dedicated to the case law and it is development of the European Court of Human Rights in relation to this issue. The attention will also be focused on the debate on the amendment to the Character of Fundamental Rights and Freedoms as well as the provisions of The New Civil Code in relation to the introduction of the marriage institute for same-sex couples. This amendment should bring the same catalogue of rights for homosexual as for heterosexual couples.
Abstract (in Czech)
Trans - lidé je termín pro osoby, u kterých panuje rozpor mezi psychickým a fyzickým pohlavím. Se změnou pohlaví jsou spojeny značné právní aspekty. Jedním, a právě pro tento článek nejdůležitějším z nich je ukončení manželství. Tato práce je věnována judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a jejímu vývoji v souvislosti se změnou pohlaví. Pozornost bude rovněž zaměřena diskusi, která se v české společnosti vede v souvislosti se zavedením institutu manželství pro páry stejného pohlaví. Právě pozměňovací návrh by měl přinést homosexuálním párům stejný katalog práv, jako mají páry heterosexuální.
PrintDisplayed: 26/10/2021 23:32