Informační systém MU
DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie
Název anglicky Liberal Democracy in Times of Crisis : The Perspective of Political Philosophy
Autoři DUFEK, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří BAROŠ (203 Česká republika, domácí), Sylvie BLÁHOVÁ (203 Česká republika, domácí), Tereza KŘEPELOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Patrik TAUFAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Praha – Brno, 308 s. Studie, sv. 136, 2019.
Nakladatel Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Info na stránkách nakladatele
Kód RIV RIV/00216224:14230/19:00107732
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7419-277-7
Klíčová slova česky liberální demokracie; krize demokracie; deliberativní demokracie; politická reprezentace; dělba moci; konstitucionalismus a populismus; důstojnost; lidská práva; veřejný rozum; většinový princip
Klíčová slova anglicky Liberal Democracy; Crisis of Democracy; Deliberative Democracy; Political Representation; Separation of Powers; Constitutionalism and Populism; Dignity; Human Rights; Public Reason; Majority Principle
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Změněno: 8. 11. 2019 10:10.
Anotace
Liberální demokracie je na počátku 21. stoletá údajně v krizi – politické, hospodářské, krizi důvěry, krizi reprezentace, krizi konstitucionalismu, krizi sebedůvěry. Existuje nějaká cesta ven? Nebo kam to vlastně liberální demokracie míří? Političtí filosofové a filosofky se domnívají, že právě jejich disciplína dokáže nejen formulovat patřičné správné otázky, ale také nabídnout konstruktivní odpovědi – i proto, že období závažných proměn a krizí byla v lidských dějinách vždy doprovázena vrcholnými výkony politického filosofování. Na tomto pozadí autorský tým z Katedry politologie FSS MU v Brně prozkoumává některé nejvýznamnější odborné diskuse, které v soudobé politické filosofii probíhají a které se týkají životaschopnosti liberální demokracie jakožto doposud dominantního modelu vládnutí. Kniha jako celek i jednotlivé kapitoly přitom oslovují jak širší odbornou veřejnost, pro niž může sloužit jako podnět k výzkumným snahám. Neméně významnou skupinu adresátů však tvoří i studenti a studentky politických věd, filosofie a dalších společenskovědních a humanitních oborů, jimž kniha nabízí pokročilý úvod do klíčových problémů současné politické filosofie.
Anotace anglicky
The book deals with the announced crisis of liberal democracy as perceived from within contemporary political philosophy – a discipline which is often considered by its practitioners to be especially qualified to not only pose the right questions, but also provide constructive answers. Against this background, the authors explore some core scholarly debates which address the viability of liberal democracy as the heretofore dominant model of political rule. By providing an advanced discussion of a number of central concerns of contemporary political philosophy, the book aims to apppeal both to broader scholarly audience and to students of political science, philosophy, and related fields of social sciences and humanities.
Návaznosti
GA16-13980S, projekt VaVNázev: Liberální demokracie v době krize
Investor: Grantová agentura ČR, Liberální demokracie v době krize
Zobrazeno: 7. 10. 2022 15:49