DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ and Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie (Liberal Democracy in Times of Crisis : The Perspective of Political Philosophy). Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita, 2019. 308 pp. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie
Name (in English) Liberal Democracy in Times of Crisis : The Perspective of Political Philosophy
Authors DUFEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří BAROŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Sylvie BLÁHOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tereza KŘEPELOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Patrik TAUFAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha – Brno, 308 pp. Studie, sv. 136, 2019.
Publisher Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Info na stránkách nakladatele
RIV identification code RIV/00216224:14230/19:00107732
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7419-277-7
Keywords (in Czech) liberální demokracie; krize demokracie; deliberativní demokracie; politická reprezentace; dělba moci; konstitucionalismus a populismus; důstojnost; lidská práva; veřejný rozum; většinový princip
Keywords in English Liberal Democracy; Crisis of Democracy; Deliberative Democracy; Political Representation; Separation of Powers; Constitutionalism and Populism; Dignity; Human Rights; Public Reason; Majority Principle
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 8/11/2019 10:10.
Abstract
Liberální demokracie je na počátku 21. stoletá údajně v krizi – politické, hospodářské, krizi důvěry, krizi reprezentace, krizi konstitucionalismu, krizi sebedůvěry. Existuje nějaká cesta ven? Nebo kam to vlastně liberální demokracie míří? Političtí filosofové a filosofky se domnívají, že právě jejich disciplína dokáže nejen formulovat patřičné správné otázky, ale také nabídnout konstruktivní odpovědi – i proto, že období závažných proměn a krizí byla v lidských dějinách vždy doprovázena vrcholnými výkony politického filosofování. Na tomto pozadí autorský tým z Katedry politologie FSS MU v Brně prozkoumává některé nejvýznamnější odborné diskuse, které v soudobé politické filosofii probíhají a které se týkají životaschopnosti liberální demokracie jakožto doposud dominantního modelu vládnutí. Kniha jako celek i jednotlivé kapitoly přitom oslovují jak širší odbornou veřejnost, pro niž může sloužit jako podnět k výzkumným snahám. Neméně významnou skupinu adresátů však tvoří i studenti a studentky politických věd, filosofie a dalších společenskovědních a humanitních oborů, jimž kniha nabízí pokročilý úvod do klíčových problémů současné politické filosofie.
Abstract (in English)
The book deals with the announced crisis of liberal democracy as perceived from within contemporary political philosophy – a discipline which is often considered by its practitioners to be especially qualified to not only pose the right questions, but also provide constructive answers. Against this background, the authors explore some core scholarly debates which address the viability of liberal democracy as the heretofore dominant model of political rule. By providing an advanced discussion of a number of central concerns of contemporary political philosophy, the book aims to apppeal both to broader scholarly audience and to students of political science, philosophy, and related fields of social sciences and humanities.
Links
GA16-13980S, research and development projectName: Liberální demokracie v době krize
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 7/2/2023 06:28