MÍŠEK, Jakub. Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů. In 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výjimka vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu v kontextu činnosti knihoven a repozitářů
Název anglicky The exception of text and data mining for the purposes of scientific research in the context of activities of libraries and repositories
Autoři MÍŠEK, Jakub.
Vydání 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky Vytěžování textu a dat, Autorské právo, Ochrana databází, Informace veřejného sektoru, Šedá literatura
Klíčová slova anglicky Text and Data Mining, Copyright, Database protection, Public Sector Information, Grey Literature
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D., učo 407820. Změněno: 23. 10. 2019 13:33.
Anotace
Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má za cíl aktualizovat autorskoprávní úpravu tak, aby odpovídala potřebám informační společnosti. Příspěvek se bude zabývat jejím článkem 3, který zavádí povinnou výjimku z autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze umožňující vytěžování textů a dat za účely vědeckého výzkumu. Příspěvek v první části představí tento nový institut a kontext jeho přijetí. Druhá část se zaměří na možnosti a úskalí národní implementace a část třetí jej vztáhne na činnosti knihoven a repozitářů.
Anotace anglicky
Directive on copyright in the Digital Single Market aims to update copyright legislation to meet the needs of the information society. The paper focuses on Article 3, which introduces a mandatory exemption from the copyright and sui generis database right for extraction of texts and data for scientific research purposes. The first part of the paper introduces the exception. The second part focuses on the possibilities and pitfalls of national implementation. The third part relates the exception to the activities of libraries and repositories.
Návaznosti
GA17-22474S, projekt VaVNázev: Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
2019_10_17_NTK-Misek-CZ.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Míšek, J. 23. 10. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D., učo 407820
Atributy
 
2019_10_17_NTK-Misek-EN.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Míšek, J. 23. 10. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D., učo 407820
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 25. 7. 2021 21:45